Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Søknadsfrist 2017: 26. januar.

Gå til insentivordningen

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

Kronprinsparet viser Kongens nei i Toronto

Den norske Oscar-kandidaten og publikumssuksessen Kongens nei vises for utvalgte gjester og bransjeaktører i Toronto i forbindelse med det norske kronprinsparets offisielle besøk i Canada.

Dette betyr statsbudsjettet for Norsk filminstitutt

Økt satsning på insentivordningen og kreativ næring vil bidra til å gi filmbransjen et løft, samtidig som strammere rammer for fond og drift gjør at Norsk filminstitutt nå må prioritere enda hardere.

NFIs nye manuskonsulenter

Norsk filminstitutt har ansatt Margrete Soug Kåset og Arthur Johansen som nye manuskonsulenter. De erstatter Ragnhild Tronvoll og Leidulv Risan.