Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Søknadsfrist 2017: 26. januar.

Gå til insentivordningen

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

Norske kinofilmer på VOD i 2016

VOD-tjenestene har for alvor inntatt markedet for film og tv-drama, og er de foretrukne plattformene for et økende antall forbrukere. Norsk filminstitutt har kartlagt tilgjengeligheten på VOD for norske kinofilmer som hadde premierer i perioden 2011-2015. Kartleggingen ser på tilgjengeligheten i perioden juni/juli 2016.

Blått Lerret onsdag 12. oktober

Oktober-versjonen av Blått Lerret 12.oktober byr på vill viking-humor i TV-serien Vikingane og filmer fra to av landets mest spennende regissører: The Rules for Everything (Kim Hiorthøy) og Hunting Flies (Izer Aliu).

VIP-stipend til tre nye regissører

Regissørene Aasne Vaa Greibrokk, Kari Anne Moe og Halkawt Mustafa er tildelt hvert sitt VIP-stipend på 200 000 kroner fra Norsk filminstitutt.