PRODUKSJON, UTVIKLING OG LANSERING

 • Spillefilm

 • Dokumentar

 • Kortfilm

 • Dramaserier

 • Spill

 • Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

Søknadsfrister

 • 08.06.2017: Spillefilm markedsvurdert produksjon
 • 21.08.2017: VIP-stipend (Vekst i prosjekt)
 • 30.08.2017: Kortfilm, produksjon
 • 31.08.2017: Dokumentar inkludert dokumentar for kino, utvikling og produksjon
 • 04.09.2017: Spillefilm konsulentvurdert produksjon
Vis alle søknadsfrister

KURS FRA NFI:LAB

Se hele kurskalenderen

AKTUELT


Tidsfrister før sommeren

Det er noen viktige frister å merke seg for rateutbetalinger og lanseringstilskudd før sommeren.

Utviklingstilskudd til syv spill i mars

I mars måned ble det gitt utviklingstilskudd til syv spill. Fire av prosjektene har vært i utvikling en stund og har fått tilskudd fra NFI tidligere. Tre prosjekter fra selskapene Perfectly Paranormal, Hyper Games og Tinimations er nye.

NYTT OM TILSKUDD Vis alle

i

Markedsvurdert spillefilm - om vedleg..

Markedsvurdert spillefilm - om vedlegg
Gjelder ordning: Spillefilm etter markedsvurdering

Søkere må legge ved track record skjema for både produsent og regissør og finansiering må være bekreftet (LOC), intensjonsbrev (LOI) vil ikke bli godkjent som bekreftet finansiering.

Se hele
i

Det er ikke anledning til å ettersend..

i

Problemer ved levering av søknad?

i

Bekreftelse på sendt søknad

i

Endring i tilskudd til kurs i utlande..


SØK TILSKUDD

SISTE TILDELINGER

Siste tildelinger Ordning M NOK
History of Love Samproduksjon med... 0.700
Pony and Pigeonboy Samproduksjon med... 1.650
Best før (sesong 2) Dramaserie etter k... 2.000
My Grandpa is an Alien Samproduksjon med... 0.901
Boys Who Like Girls Samproduksjon med... 0.200
Mørkredd Utvikling av spill 0.300
KlangM Utvikling av spill 0.070
Helheim Hassle Utvikling av spill 0.300
Reconstructing Utøya Samproduksjon med... 0.500
I Was a Killer for the ... Produksjon av kort... 0.900
Se flere tildelinger