Informasjonsbasen

 • Av og til gjøres det endringer i tilskuddsordningene våre. Disse nyhetene finner du her.

  Nytt og endret

  Av og til gjøres det endringer i tilskuddsordningene våre. Disse nyhetene finner du her.

 • Oversikt over alle søknadsfrister for alle tilskuddsordninger i 2013.

  Søknadsfrister

  Oversikt over alle søknadsfrister for alle tilskuddsordninger.

 • Alle direktelenker og skjemaer du trenger for å søke tilskudd

  Lenker og dokumenter

  Alle direktelenker og skjemaer du trenger for å søke tilskudd, samt logobank, rapporter, avtaler og klagesaker.

 • Forklaringer til faguttrykk som brukes i forbindelse med tilskuddsordningene.

  Nøkkelbegreper

  Forklaringer til faguttrykk som brukes i forbindelse med tilskuddsordningene.

 • Statistikk knyttet til norsk film og NFI-tilskudd fra og med 2008.

  Statistikk

  Statistikk knyttet til norsk film og NFI-tilskudd fra og med 2008.

 • Lansering

  Informasjon om hvordan Lanseringsavdelingen i NFI jobber.

NYTT OM TILSKUDD Vis alle

i

Det er ikke anledning til å ettersend..

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt
Gjelder ordning: Alle

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandlere i NFI.Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

Se hele
i

Problemer ved levering av søknad?

i

Bekreftelse på sendt søknad

i

Endring i tilskudd til kurs i utlande..

i

Krav for å få utbetalt tilskudd