Søknadsfrister


Spillefilm

Spillefilm konsulentvurdert produksjon:07.03.2017

Ideutvikling av spillefilm - Nye veier:27.03.2017

Spillefilm markedsvurdert produksjon:08.06.2017

Dokumentarfilm

Dokumentar rammetilskudd, utvikling:28.02.2017

Ideutvikling av dokumentarfilm over 60 min - Nye veier :27.03.2017

Dokumentar inkludert dokumentar for kino, utvikling og produksjon:03.04.2017
Gjelder ikke dokumentarserier og samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent som har løpende behandling

Kortfilm

Kortfilm produksjon:04.04.2017

Tv serie

Ideutvikling av dramaserie - Nye veier :27.03.2017

Spill

Spill, utvikling:07.04.2017

Stipend

Utenriksdepartementets reisestøtte til internasjonale eksperter og presse:15.04.2017

Utenriksdepartementets reisestøtte til internasjonale eksperter og presse:15.11.2017

Annet

Sørfond:01.03.2017


Utgåtte søknadsfrister


Spillefilm

Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent:01.02.2017

Fiksjon rammetilskudd, utvikling:16.01.2017

Nye veier - Kinofilm:11.10.2016
Prosjektutvikling av film over 60 minutter

Dokumentarfilm

Dokumentar inkludert dokumentar for kino, utvikling og produksjon:09.01.2017
Gjelder ikke dokumentarserier og samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent som har løpende behandling
Nye veier - Dokumentarfilm:11.10.2016
Prosjektutvikling av film under 60 minutter
Dokumentar utvikling og produksjon:31.08.2016
Gjelder ikke kinodokumentar, dokumentarserie for tv, pakkefinansiering, minoritets co-produksjoner og Nye veier)

Kortfilm

Kortfilm produksjon:05.01.2017

Kortfilm produksjon, second opinion:02.11.2016
Gjelder for prosjekter som har fått avslag hos kortfilmkonsulenten i 2016.
Nye veier - Kortfilm:11.10.2016
Prosjektutvikling av film under 60 minutter

Tv serie

Dramaserier, produksjon:08.02.2017

Fiksjon rammetilskudd, utvikling:16.01.2017

Spill

Spill, utvikling:10.01.2017

Spill (interaktive produksjoner):05.09.2016

Stipend

VIP-stipend (Vekst i prosjekt):31.01.2017

Reise og studiestipend til Game Developers Conference:16.01.2017
Norsk filminstitutt utlyser inntil åtte reise- og studiestipend på inntil 18.000 kroner til GDC - Game Developers Conference i San Francisco 27. februar – 3. mars 2017.
Stipend til Berlinale Co-Production Market - Visitors Programme:09.01.2017
Norsk filminstitutt utlyser inntil fem stipender som observatører på Berlinale Co-Production Market – Visitors Programme 12.-14. februar 2017.

Filmformidling

Videodistribusjon:15.12.2016

Filmfestivaler:15.11.2016

Videodistribusjon:15.09.2016