Skjema og skjemabruk

Her finner du kalkyleskjema som kan benyttes til både kort-, dokumentar- og langfilm, et kalkyleskjema for kopi- og lanseringsstøtte, samt lanseringsplanmaler og evalueringsskjemaer skal benyttes av produsenter som søker tilskudd til lansering av film i Norge og utlandet.

Du finner også:

Har du fått tilsagn om tilkudd?
Her finner du utbetalingsanmodningen.

 


 


Kalkyleskjema


Makro-programmering

For å få til den funksjonalitet som er bygget inn i skjemaet, er det benyttet makro-programmering. Når du åpner regnearket, vil du få en advarsel om at regnearket inneholder makroer, og du får muligheten til å velge om du vil benytte disse. Kalkyleskjemaet som du laster ned er sikkert, svar derfor JA på spørsmålet om du vil aktivere makroer.


Førstegangsbruk

Når du benytter kalkyleskjemaet for første gang, bør du lagre en kopi ved hjelp av ”Lagre som” (”Save as”) i filmenyen. Gi kalkylen et navn som består av prosjektnavnet + dato, for eksempel ”UNO 15042004”. Når du lager nye versjoner, lagrer du å samme måte, men endrer datoen.


Bruk av andre skjemaer

Kostnadskalkyler skal leveres på godkjent kalkyleskjema. Dersom du ønsker å benytte et annet skjema enn det Norsk filminstitutt har utarbeidet bør du ta kontakt med en produksjonsrådgiver.
Det vil kunne skje mindre oppdateringer/feilrettinger, så sjekk jevnlig på våre nettside etter eventuelle nye versjonerDersom du som bruker skulle oppdage feil i versjonen 4.5 , er Norsk filminstitutt takknemlig for innrapportering av slike uregelmessigheter.


 


Lanseringsplanmaler og evalueringsskjemaer

Relevante skjemaer

Søker kan benytte lanseringsplanmalene slik de foreligger og fylle rett inn i malen.

Hvis søker velger å benytte eget oppsett for lanseringsplan, må søker sørge for at de samme opplysningene fremkommer av denne. Lanseringsplanmal, eller tilsvarende egen definert mal, skal benyttes for at NFI skal kunne foreta en vurdering og prioritering mellom søknader om lanseringstilskudd ut fra sammenliknbare opplysninger.


Rapportering om bruken av tilskudd og bruk av evalueringsskjema

Produsenten plikter å redegjøre for bruken av lanseringstilskuddet, og i tillegg skal produsent, distributør eller salgsagent fremlegge en evaluering av lansering og måloppnåelse. Produksjoner som ikke har mottatt produksjonstilskudd plikter å fremlegge rapport om bruk av tilskudd og en evaluering av lanseringskampanjen før utbetaling av siste rate av lanseringstilskuddet. Produksjoner som har mottatt produksjonstilskudd plikter å fremlegge rapport om bruk av lanseringstilskudd og en evaluering av lanseringskampanjen senest 4 måneder etter premiere. Dette er en del av rapportering for utbetaling av 4. rate av produksjonstilskuddet. Rapportering/evaluering er viktig for å kunne bygge opp bedre statistikk og kunnskap om det norske og internasjonale markedet, samt at NfI, med dette grunnlaget, i større grad vil kunne bidra med veldokumenterte råd i forhold til målgruppe- og medievalg.

Dokumentet Evalueringsskjema kinofilm Norge og evalueringsrubrikkene i dokumentet Lanseringsplanmal og evalueringsskjema utland fylles ut etter at tiltaket er gjennomført, og sendes inn sammen med regnskapsrapport og utbetalingsanmodning siste rate.

Kontakt NFI

 • Arve Figenschow
 • Produksjonsrådgiver kinofilm
 • Telefon: +47 22 47 88 62
 • Mobil: +47 913 20 228
 • E-post: arve.figenschow@nfi.no
 • Marianne Hjerpseth
 • Lanseringsrådgiver Norge
 • Telefon: +47 22 47 45 16
 • Mobil: +47 930 28 889
 • E-post: marianne.hjerpseth@nfi.no
 • Mia Lindrup
 • Lanseringsrådgiver
 • Telefon: +47 22 47 45 49
 • Mobil: +47 922 26 978
 • E-post: mia.lindrup@nfi.no
 • Toril Simonsen
 • Fagleder, kort- og dokumentarfilm utland
 • Telefon: +47 22 47 45 74
 • Mobil: +47 900 38 086
 • E-post: toril.simonsen@nfi.no
 • Stine Oppegaard
 • Fagleder, spillefilm utland
 • Telefon: +47 22 47 45 75
 • Mobil: +47 908 59 638
 • E-post: stine.oppegaard@nfi.no