Nytt og endret

Her finner du en oversikt over endringer i tilskuddsordningene, samt eventuelt nyheter med direkte relevans for ordningene eller søknadsprosessen.

06.01.2017

Problemer ved levering av søknad?

06.01.2017

Bekreftelse på sendt søknad

29.11.2016

Viktig informasjon til søkere av tilskudd i 2017

08.01.2016

Endring i tilskudd til kurs i utlandet

05.01.2016

Krav for å få utbetalt tilskudd

09.12.2015

ENDRING: Lanseringstilskudd til norske minoritetssamproduksjoner

09.06.2015

Tolkning av kulturtesten

14.01.2015

Endring av vurderingsskjema for samproduksjoner

15.08.2014

Endring av søknadsfrist for tilskudd til lansering av kinofilm i Norg..

01.03.2014

Sats for filmer med forhåndstilskudd, fjernet