Nytt og endret

Her finner du en oversikt over endringer i tilskuddsordningene, samt eventuelt nyheter med direkte relevans for ordningene eller søknadsprosessen.

05.01.2016

Krav for å få utbetalt tilskudd

Gjelder ordning: Alle

Om du har fått tilsagn om tilskudd fra Norsk filminstitutt må du for å få dette utbetalt, fylle ut og sende inn en utbetalingsanmodningen.  Det blir ikke utbetalt tilskudd uten denne utbetalingsanmodningen.

Utbetalingsanmodningen finner du her: http://www.nfi.no/utbetaling