Nytt og endret

Her finner du en oversikt over endringer i tilskuddsordningene, samt eventuelt nyheter med direkte relevans for ordningene eller søknadsprosessen.

08.01.2016

Endring i tilskudd til kurs i utlandet

Gjelder ordning: Kurs i utlandet

På grunn av en voldsom økning i antall søknader til ulike finansieringsfora, er det innført en endring i satsene til deltakelse ved finansieringsfora:

Der hvor hovedformålet med tiltaket er finansiering av prosjektet (finansieringsforum etc.) vil det som en hovedregel gis støtte til deltakeravgift, samt en fast sum på 2000 kr per person til dekning av reise- og oppholdsutgifter, for inntil to personer fra hvert prosjekt. 

Les mer om Stipend til kurs i utlandet