Nytt og endret

Her finner du en oversikt over endringer i tilskuddsordningene, samt eventuelt nyheter med direkte relevans for ordningene eller søknadsprosessen.

06.01.2017

Problemer ved levering av søknad?

Gjelder ordning: Alle

Opplever du problemer i forbindelse med levering av søknad kontakt søknadskoordinator Kaia Høidalen