Nytt og endret

Her finner du en oversikt over endringer i tilskuddsordningene, samt eventuelt nyheter med direkte relevans for ordningene eller søknadsprosessen.

01.02.2017

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfris..

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt

Gjelder ordning: Alle