The Hoth scene in Star Wars Episode V - The Empire Strikes back (Irvin Kershner, 1980) were shot in Norway in the area between Finse and the Hardangerjøkulen. ©TM Lucasfilm Ltd.
Scener fra Star Wars – Empire Strikes Back ble innspilt på Finse. ©TM Lucasfilm Ltd.

Insentivordningen

Publisert: 08.12.2015 | Sist endret: 09.05.2017

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Søknadsfrist 2017: 14. september

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Formål

Ordningen skal bidra til å øke antallet internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Ordningen gir tilskudd på opptil 25 % av de godkjente norske kostnadene til filmer og serier som helt eller delvis produseres i Norge.

Hvem kan søke?

Hovedproduksjonsforetaket, eller den det gir fullmakt til, kan søke om tilskudd.

Hovedprodusenten må ha produsert minst én film, drama- eller dokumentarserie, i løpet av de siste fem årene, som har vært i bred distribusjon.

Søknadskriterier

Insentivordningen er ment for produksjoner som produseres helt eller delvis i Norge og som er ment for bred offentlig internasjonal distribusjon.

For å kvalifisere må produksjonene ha et totalt produksjonsbudsjett på minimum:

 • 25 millioner norske kroner for spillefilm
 • 10 millioner norske kroner for dokumentarfilm
 • 10 millioner norske kroner per episode for dramaserier
 • 5 millioner norske kroner per episode for dokumentarserier

Alle produksjoner må ha et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på to millioner norske kroner.

Minst 30 % av finansieringsplanen må bestå av internasjonal finansiering, utenfor Norge, og produksjonen må kunne dokumentere at den har avtale om internasjonal distribusjon.

For å kvalifisere for tilskudd etter insentivordningen må produksjonen oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten.

Søknad

 • Søknad om tilskudd må leveres elektronisk til Norsk filminstitutt før produksjonens oppstart i Norge.
 • Søknader vil ikke behandles før alle vedlegg er levert og godkjent.

Se også veiledning for søkere til insentivordningen

Ny søknadsfrist for insentivordningen 14. september 2017, norsk tid.  

Søknadsbehandling

Inntil en saksbehandler er på plass for insentivordningen vil søknadene bli behandlet av produksjonsrådgivere i Norsk filminstitutt. Behandlingstid for søknader er ca. seks uker fra søknadsfristen. I vurderingen av hvilke prosjekter som skal prioriteres for tilskudd vil ordningens formål vektlegges.

Tilskudd

Tilskuddets størrelse utgjør inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader for produksjonen i Norge.

Når mer enn 80 % av produksjonens totale godkjente produksjonskostnader påløper i Norge, vil også øvrige godkjente produksjonskostnader som påløper innen EØS-området danne grunnlag for beregning av tilskuddet. Tilskuddsbeløpet skal da beregnes ut fra den totale godkjente produksjonskostnaden i Norge og EØS-området.

Vedtak om tildeling av tilskudd bekreftes med et foreløpig tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt, jamfør bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.3.

Vedtak om tildeling av tilskudd er gyldig i to år. Utsettelse i ytterligere ett år kan innvilges under spesielle omstendigheter.

Krav om utbetaling av tilskudd må fremsettes innen seks måneder etter endt produksjon i Norge og avhenger av godkjenning av innsendte dokumenter, etter krav fastsatt i tilskuddsbrevet.

Mottaker av tilskuddet må være et audiovisuelt produksjonsforetak som er registrert i det norske foretaksregisteret og som er spesielt opprettet for den konkrete produksjonen det søkes tilskudd til.

Tilskudd fra insentivordningen kan ikke kombineres med produksjonstilskudd og/eller etterhåndstilskudd fra Norsk filminstitutt.

Tilskudd fra insentivordningen kan kombineres med tilskudd fra regionale fond og utviklings- og lanseringstilskudd fra Norsk filminstitutt.

Nyttige lenker

Kontakt NFI

 • Tina Fagerheim
 • Produksjonsrådgiver instentiv, drama, Sørfond
 • Telefon: +47 22487868
 • Mobil: +47 41671012
 • E-post: tina.fagerheim@nfi.no