Søknadsskjema for Insentivordningen

Viktig informasjon knyttet til søknadsprosessen

 • Alle felter merket med stjerne* i søknadsskjemaet må fylles ut.
 • Maksimal størrelse for vedlegg er 10 MB per vedlegg.
 • Søknader må være sendt inn innen kl.23.59 på søknadsfristens dato.
 • Innsending av utfylte søknader kan ta lang tid grunnet mange vedlegg, vær oppmerksom når denne teksten kommer opp ”Din søknad...” og ikke lukk eller last inn søknaden på nytt, det kan føre til at innhold blir slettet.
 • Det er ikke mulig å endre på søknadsskjema etter innsending.
 • Søkere får automatisk svar når søknadsskjema er sendt inn, og en ny bekreftelse på e-post fra NFI når alle vedlegg er godkjent. Det er den andre e-posten som regnes som endelig godkjenning av at søknaden er mottatt. (Godkjente kostnader regnes fra dato hvor endelig godkjennelse er gitt fra NFI)
 • Opplysninger om eventuelle feil eller endringer i innsendt søknadsskjema sendes til insentiv@nfi.no.

Vedlegg som skal lastes opp i søknaden

 • Hovedproduksjonsforetakets stiftelsesdokument
 • Hovedprodusentens CV
 • Hovedproduksjonsforetakets track record
 • Hvis søker er en annen enn hovedprodusent: Erklæring fra hovedprodusent.
 • Dokumentasjon på rettigheter
 • Kvalifiseringstest
 • Manus
 • Treatment/sesongbue
 • Produksjonsplan
 • Cast & crew liste
 • Locations liste
 • Liste over leverandører i Norge og EØS
 • Distribusjonsplan
 • Internasjonal distribusjonsavtale
 • Totalt produksjonsbudsjett
 • Budsjett for produksjonen i Norge
 • Finansieringsplan

 Vedlegg godkjennes i følgende formater og fil-endelser:

Tekstfiler: PDF, DOC/DOCX, ODT, RTF, TXT,
Andre:
XLS/XLSX, ODS, PPT/PPTX
Bilder:
JPG, JPEG, PNG
Film/Video:
MP4, MOV