Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles tiltak for film-, serie- og spillbransjen kan søke om tilskudd til fellestiltak som styrker kompetansen i den produserende bransjen.

Les mer

Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger

Skal du arrangere seminar, kurs eller andre tiltak som hever kompetansen til filmformidlere? Da kan du søke om tilskudd gjennom denne ordningen.

Les mer

Film- og kinoteknisk rådgivning

Gir du veiledning og bistand til norske kinoer? Da kan du søke om støtte til tiltak som styrker mindre og mellomstore kinoers kompetanse på teknisk drift, investering og vedlikehold av egen kino.

Les mer