Fagsnakk

Publisert: 20.01.2012 | Sist endret: 25.03.2012

Fagsnakk er et nytt tilbud til bransjen i regi av Norsk filminstitutt. Dette er et bransjeforum som i vår arrangeres en gang i måneden, og er åpent for alle interesserte.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Fagsnakk er et nytt tilbud til bransjen. Her vil både interne og/eller eksterne krefter svare på spørsmål rundt konkrete tema, eller holde kortere foredrag om gitte emner. Tanken er å avholde et møte i måneden,  på onsdager mellom klokken 15 og 17. Temaene er valgt ut fra aktualitet (Nye veier til lange filmer), eller områder der vi ofte får spørsmål (coproduksjoner og forskrifter). Det kan også være tema som Nfi mener burde vies større oppmerksomhet (risikoanalyse). Arrangementene er åpne for interesserte, også for interne deltagere.

  • 25.01.  Nye Veier til Lange Filmer - Om intensjonene ved ordningen, søknadsprosessen og saksbehandling, inkl forskrifter - Ivar Køhn og Eva Færevaag. Filmens Hus, 8. etasje, kl. 15.00-17.00.
  • 15.02. Coproduksjoner Teori og Praksis - Om Nfi’s praksis, Eurimages og samproduksjonskonvensjonen - Anne Frilseth og Nils Klevjer Aas 
  • 14.03. Alt du lurer på om forskrifter til kinofilm, inkl etterhåndsstøtte og lansering i inn- og utland - Kaja Hench Dyrlie, Arve Figenschow, Tone Rogstad Bjellaanes, Marianne Hjerpseth , Mia Lindrup
  • 11.04. TBA
  • 09.05. TBA

Dette er et prøveprosjekt, og vi er åpne for forslag til nye tema, så vel som tilbakemeldinger på arrangementene.

Påmleding til kurs@nfi.no - husk å skrive "Fagsnakk" og dato i emnefeltet.

Kontakt NFI

  • Nedin Mutic
  • Rådgiver NFI:LAB
  • Telefon: +47 22 82 24 19
  • Mobil: +47 995 38 485
  • E-post: nedin.mutic@nfi.no