Om NFI:LAB

NFI:LAB stimulerer til kvalitetsheving og innovasjon i norsk film og tv-produksjon. NFI:LAB er en del av Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold (KII) i Norsk filminstitutt.

NFI LAB lerret 640x360

Produksjonsmetodene og forretningsmodellene i den audiovisuelle bransjen er i rask endring, og norsk film har derfor et kontinuerlig behov for profesjonalisering, omstilling og reorientering, så vel nasjonalt og internasjonalt. Siden filmbransjen er frilansbasert og produksjonsselskapene jobber på prosjektbasis er det et viktig offentlig bidrag til den norske filmbransjen å kunne tilby kompetanseheving for å nå den felles ambisjonen om høy kvalitet på alle norske audiovisuelle produksjoner.

NFI:LAB har som mål å bidra til kvalitetshevingen gjennom å bevisstgjøre ambisjoner, inspirere til innovasjon og utfordre valg og prosesser i den audiovisuelle bransjen. NFI:LAB tilrettelegger for dette innenfor alle sjangre og uttrykksformer gjennom følgende:

En-til-en samtaler og verksteder for filmprosjekter i utvikling

 • NFI:LAB skreddersyr samtaler og verksteder tilpasset de enkelte filmprosjektenes behov i den prosessen de befinner seg i.

Arrangementer der NFI:LAB er hoved- eller medarrangør

 • NFI:LAB bidrar til nettverksbygging og faglige diskusjoner ved TV-dramakonventet, Spillkonventet, Kortfilmkonventet, Spillefilmkonventet og Dokumentarkonventet.
 • NFI:LAB møter behov og ønsker i bransjen ved å hente inn viktige nasjonale og internasjonale filmskapere og forelesere til Norge. Se kurshistorikk her.
 • NFI:LAB bidrar til å styrke det faglige tilbudet nasjonalt og regionalt ved å gi støtte og innspill til ulike fagseminarer.
 • NFI:LAB legger til rette for internasjonal nettverksbygging gjennom faglig og økonomisk samarbeid med blant annet Cinekid for Professionals, Nordic Film Lab, Twelve for the Future, Production Value, IDFA i Amsterdam, Young Producers Club og Producer on the Move i Cannes.

Stipend

 • NFI:LAB deler ut stipend som tilskudd til kompetanseheving i utlandet, som kan dekke kursavgift, reiser og bosted. NFI:LAB foretar en kvalitetsvurdering av kurset og søkers kvalifikasjoner før eventuelt stipend tildeles, og innhenter grundige rapporter i etterkant.

Kontakt NFI

 • Rune Tellefsen
 • Rådgiver NFI:LAB
 • Telefon: +47 22 82 24 05
 • Mobil: +47 908 55 015
 • E-post: rune.tellefsen@nfi.no
Anna Kristina Knaevelsrud
 • Nedin Mutic
 • Rådgiver NFI:LAB
 • Telefon: +47 22 82 24 19
 • Mobil: +47 995 38 485
 • E-post: nedin.mutic@nfi.no