Maler og dokumenter

Tilskuddordning Engasjements-brev mellom produsent og revisor Særattestasjon Kalkyle-skjema Utbetalings-anmodning Track record Ordnings-spesifikke 
Arrangør av kurs og seminarer            
Film – og kinoteknisk rådgivning       x    
Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger       x   Rapporteringsskjema
Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje        x    
             
Utvikling og produksjon            
Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering x x x x x  
Utvikling og produksjon dokumentarfilm etter konsulentvurdering  x x x x x  
Utvikling og produksjon dokumentarserier etter konsulentvurdering  x x x   x  
Utvikling og produksjon kortfilm etter konsulentvurdering x x x x x  
Utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering x x x x x  
Utvikling av spill etter konsulentvurdering (panel)  x x   x  Track record Prosjektbeskrivelse
Nye veier. Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering av spillefilm, dokumentarfilm  x x x x x  
Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering x x x x x  
Utvikling av dramaserie etter markedsvurdering x x x x x  
Manusutvikling             
Idéutvikling nye veier             
Etterhåndstilskudd            
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent x x x x x Poengskjema for samproduksjoner (spillefilm)
Rammetilskudd for utvikling x x   x x Poengsskjema
             
             
Lansering            
Felles lanseringstiltak til internasjonale arenaer       x    
Lansering i Norge    x  x x x Kalkyleskjema for lansering på kino, Kalkyleskjema for lansering på digital plattformMal for lanseringsplan på kino,
Mal for lanseringsplan på digital plattform,
Mal for markedsplan
Lansering i utlandet      x x x Kalkyleskjema for lansering i utlandet,
Mal for lanseringsplan utlandet
             
Reisestøtte, stipend og faglig utvikling            
Deltakelse på festival og prisutdeling i utlandet            Bekreftelse på deltakelse 
Filmrekrutteringsstipend            
Kurs i utlandet            
Utenriksdepartementets reisestøtte til ekspertbesøk på norske festivaler og filmkulturelle arrangementer             
Utenriksdepartementets reisestøtte til deltakelse på festivaler og filmkulturelle arrangementer i utlandet       x    
VIP-stipend            
Regikonsept            
             
Filmformidling            
Kinodistribusjon og underskuddsgaranti       x  

Lanseringsplan mal -Tilskudd til kinodistribusjon og underskuddsgaranti
Rapporteringsskjema

Videodistribusjon       x  

Lanseringsplan mal - Tilskudd til videodistribusjon
Rapporteringsskjema

Filmfestivaler       x   Rapporteringsskjema
Cinematek- og filmklubbvirksomhet       x   Rapporteringsskjema
Lokale film- og kinotiltak       x   Rapporteringsskjema
Filmkulturelle tiltak       x   Rapporteringsskjema
Nasjonale profileringstiltak       x  

Rapporteringsskjema Aktiviteter
Rapporteringsskjema Utgivelser 

Innkjøpsordningen spill            
Innkjøpsordningen kort og dokumentar            
             
Sørfond            
Insentivordningen           Sjekk ordningen