Tildelinger

 • Minst 60 minutter lang spillefilm eller dokumentar som er produsert for kino.

  Kinofilm

 • Dokumentarfilmer som ikke produseres for kino, og dokumentar-TV-serier.

  Dokumentarfilm etter konsulentvurdering

 • Maks 60 minutter lang film som er produsert for kino, TV eller lignende.

  Kortfilm

 • Dramaserier produsert for TV i samarbeid med en TV-kanal.

  Tv-serier

 • Dataspill eller andre interaktive produksjoner som forutsetter brukermedvirkning.

  Spill

 • Arbeidsstipender, talentstipend, reisestøtte, hospiteringsstipend mm. For profesjonelle filmarbeidere.

  Stipend

Siste tildelinger Regi Produsent Tilskuddsordning M NOK
I Was a Killer for the Pope Leif Henning B. Johns... Ingvild Evjemo Produksjon av kortfil... 0.900
Weight of Spring Erika Calmeyer Nina Maria Barbosa Bl... Produksjon av kortfil... 0.184
Den blinde mannen Dara Van Dusen Stine Blichfeldt Produksjon av kortfil... 0.580
Hvalagapet Liss-Anett Steinskog Gunhild Oddsen , Siw ... Produksjon av kortfil... 0.350
Hjem kjære hjem Marianne Bundgaard Anita Killi Produksjon av kortfil... 0.220
Lyset fra sjokoladefabrikken Dag Johan Haugerud Yngve Sæther Produksjon av kortfil... 0.615
Little Boy Kristian Pedersen Lise Fearnley, Tonje ... Produksjon av kortfil... 0.800
Akvarium Yvonne Thomassen Linn Henriksen Produksjon av kortfil... 0.450
Semper Fi Iain Forbes Stine Blichfeldt Produksjon av kortfil... 0.180
Nye veier: Hjelperytteren Jannicke Systad Jacob... Ruben Thorkildsen, Is... Konsulentvurdert utvi... 0.880

Disponible midler 2017

Den totale rammen på årets fondsbudsjett er på 462,56 millioner, hvorav 448,44 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2017 og 14,12 millioner er ikke disponerte midler over ført fra 2016.

Utvikling og produksjon - Spillefilm

Sum til disp. 2017

Kunsternisk vurdering

66,29

Kunstnerisk vurderng - Nye veier

            7,53

Markedsvurdering

44,00

Samproduksjon

10,01

Etterhåndstilskudd

140,82

Rammetilskudd for utvikling

4,00

Sum 272,64
   

Utvikling og produksjon - Dramaserier

 

Kunstnerisk vurdering

          38,80

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

1,20

Samproduksjon

                  -

Sum 40,00
   

Utvikling og produksjon - Dokumentar

 

Kunstnerisk vurdering

30,01

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,93

Samproduksjon

-

Etterhåndstilskudd

15,50

Rammetilskudd for utvikling

3,40

Sum

53,84 

   

Utvikling og produksjon - Kortfilm

 

Kunstnerisk vurdering

14,66

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,20

Sum

18,86

   

Utvikling og produksjon - Spill

                

Kunstnerisk vurdering (utvikling)

19,03

   

Sum utvikling og produksjon

404,37

   
   

Lansering

 

Lansering innland - film

30,09

Lansering innland - spill

1,82

Lansering utland

8,45

Kreativ næring - Norwegian Arts Abroad

1,00
Spill ut i verden 1,65
Sum  43,00
   

Tilskudd til enkeltpersoner

 

Manuskriptutvikling/regikonsept

7,34

Vekt i prosjekt (VIP)

2,39

Deltagelse festivaler/prisutdelinger utland

0,40

Filmrekrutteringsstipend 0,30
Kurs i utlandet  1,74
Sum  13,28
   

Fellestiltak

 

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer (inkl New Nordic)

1,90

Kompetansehevende tiltak for bransjen

- (Midlene ligger pt. i driftsbudsjettet)

Sum

1,90
   

Totalt audiovisuell produksjon

462,56
   

Sørfond - UD-midler (post 50)

 

Sørfond

4,02

Sørfond+

Sum Sørfond

4,02

Hele tildelingsbrevet for 2017 kan lastes ned i PDF-format her.