Tildelinger

 • Minst 60 minutter lang spillefilm eller dokumentar som er produsert for kino.

  Kinofilm

 • Dokumentarfilmer som ikke produseres for kino, og dokumentar-TV-serier.

  Dokumentarfilm etter konsulentvurdering

 • Maks 60 minutter lang film som er produsert for kino, TV eller lignende.

  Kortfilm

 • Dramaserier produsert for TV i samarbeid med en TV-kanal.

  Tv-serier

 • Dataspill eller andre interaktive produksjoner som forutsetter brukermedvirkning.

  Spill

 • Arbeidsstipender, talentstipend, reisestøtte, hospiteringsstipend mm. For profesjonelle filmarbeidere.

  Stipend

Siste tildelinger Regi Produsent Tilskuddsordning M NOK
My Grandpa is an Alien Marina Andree Škop, D... Darija Kulenović Guda... Samproduksjon med ut... 0.901
History of Love Sonja Prosenc Rok Sečen Samproduksjon med ut... 0.700
Pony and Pigeonboy Mari Rantasila Elina Pohjola Samproduksjon med ut... 1.650
Best før (sesong 2) Line Fougner Christen... Sara Rogne Dramaserie etter kons... 2.000
Boys Who Like Girls Inka-Maria Achté Liisa Juntunen Samproduksjon med ut... 0.200
Helheim Hassle Delia Tomei Ozan Drøsdal Utvikling av spill 0.300
Mørkredd Are Sundnes Are Sundnes Utvikling av spill 0.300
KlangM Tom-Ivar Arntzen Tom-Ivar Arntzen Utvikling av spill 0.070
Reconstructing Utøya Carl Javèr Fredrik Lange Samproduksjon med ut... 0.500
I Was a Killer for the Pope Leif Henning B. Johns... Ingvild Evjemo Produksjon av kortfil... 0.900

Disponible midler 2017

Den totale rammen på årets fondsbudsjett er på 462,56 millioner, hvorav 448,44 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2017 og 14,12 millioner er ikke disponerte midler over ført fra 2016.

Utvikling og produksjon - Spillefilm

Sum til disp. 2017

Kunsternisk vurdering

66,29

Kunstnerisk vurderng - Nye veier

            7,53

Markedsvurdering

44,00

Samproduksjon

10,01

Etterhåndstilskudd

140,82

Rammetilskudd for utvikling

4,00

Sum 272,64
   

Utvikling og produksjon - Dramaserier

 

Kunstnerisk vurdering

          38,80

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

1,20

Samproduksjon

                  -

Sum 40,00
   

Utvikling og produksjon - Dokumentar

 

Kunstnerisk vurdering

30,01

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,93

Samproduksjon

-

Etterhåndstilskudd

15,50

Rammetilskudd for utvikling

3,40

Sum

53,84 

   

Utvikling og produksjon - Kortfilm

 

Kunstnerisk vurdering

14,66

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,20

Sum

18,86

   

Utvikling og produksjon - Spill

                

Kunstnerisk vurdering (utvikling)

19,03

   

Sum utvikling og produksjon

404,37

   
   

Lansering

 

Lansering innland - film

30,09

Lansering innland - spill

1,82

Lansering utland

8,45

Kreativ næring - Norwegian Arts Abroad

1,00
Spill ut i verden 1,65
Sum  43,00
   

Tilskudd til enkeltpersoner

 

Manuskriptutvikling/regikonsept

7,34

Vekt i prosjekt (VIP)

2,39

Deltagelse festivaler/prisutdelinger utland

0,40

Filmrekrutteringsstipend 0,30
Kurs i utlandet  1,74
Sum  13,28
   

Fellestiltak

 

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer (inkl New Nordic)

1,90

Kompetansehevende tiltak for bransjen

- (Midlene ligger pt. i driftsbudsjettet)

Sum

1,90
   

Totalt audiovisuell produksjon

462,56
   

Sørfond - UD-midler (post 50)

 

Sørfond

4,02

Sørfond+

Sum Sørfond

4,02

Hele tildelingsbrevet for 2017 kan lastes ned i PDF-format her.