Tildelinger

 • Minst 60 minutter lang spillefilm eller dokumentar som er produsert for kino.

  Kinofilm

 • Dokumentarfilmer som ikke produseres for kino, og dokumentar-TV-serier.

  Dokumentarfilm etter konsulentvurdering

 • Maks 60 minutter lang film som er produsert for kino, TV eller lignende.

  Kortfilm etter konsulentvurdering

 • Dramaserier produsert for TV i samarbeid med en TV-kanal.

  Tv-serier

 • Dataspill eller andre interaktive produksjoner som forutsetter brukermedvirkning.

  Spill

 • Arbeidsstipender, talentstipend, reisestøtte, hospiteringsstipend mm. For profesjonelle filmarbeidere.

  Stipend

Siste tildelinger Regi Produsent Tilskuddsordning M NOK
Semper Fi Iain Forbes Stine Blichfeldt Produksjon av kortfil... 0.180
Nye veier: Hjelperytteren Jannicke Systad Jacob... Ruben Thorkildsen, Is... Konsulentvurdert utvi... 0.880
Nye veier: Satans barn Thea Hvistendahl Andrea Berentsen Ottm... Utvikling av kortfilm 0.320
Nye veier: Rustning Marius Myrmel Elisa Fernanda Pirir ... Utvikling av kortfilm 0.420
Nye veier: Chronos André Chocron Andrea Berentsen Ottm... Utvikling av kortfilm 0.250
Helium Liv Karin Dahlstrøm Arild Halvorsen, Cami... Dramaserie etter kons... 4.000
Om det uendelige Roy Andersson Håkon Øverås Konsulentvurdert prod... 2.000
En dag i juli Henrik Martin Dahlsba... Kamilla Kristiane Hod... Produksjon av kortfil... 0.900
Mobil Truls Krane Meby Ragna Midtgard Produksjon av kortfil... 0.900
Ted Hannes Holm Synnøve Hørsdal, Åshi... Konsulentvurdert prod... 2.500

Disponible midler 2015

Den totale rammen på årets fondsbudsjett er på 481.4 millioner, hvorav 452.2 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2015 og 29,18 millioner er ikke disponerte midler over ført fra 2014.

Utviklings-/produksjons- og lanseringstilskudd

 Sum til disp. 2015

Kinofilm etter kunstnerisk vurdering

                  61,0

Pakkefinansiering av kinofilm

                  17,2

Nye veier langfilm

                  14,1

Kinofilm med utenlandsk hovedprodusent

                  13,0

Kinofilm - markedsvurdert

                  52,0

Kinofilm - etterhåndstilskudd

               102,1

Kortfilm

                  24,1

Dokumentarfilm

                  41,6

TV-drama

                  55,3

Interaktive produksjoner

                  20,2

Lansering av kinofilm i Norge

                  31,5

Lansering av interaktive produksjoner i Norge

                    2,0

Lansering i utlandet

                    9,6

Sum fordeling

               443,6

 

 

Stipendordninger

 Sum Budsjett 2015

Vekst i prosjekt

                2,2

Nye veier til lange filmer

                   0,6

Manuskriptstøtte

                8,0

Stipend

                1,7

Sum

             12,5

Innkjøpsordninger

 

Innkjøpsordningen for norske  filmer

             12,2

Innkjøpsordninger for dataspill

                5,2

Sum

             17,4

Filmkulturelle tiltak

 

Filmkulturelle tiltak

                2,9

Filmtiltak for barn og unge

                5,0

Sum

                7,8

   

Grand total (1000 kr)

           481,4

Hele tildelingsbrevet for 2015 kan lestes ned i pdf-format her.