Tilskudd til filmfestivaler

Her finner du oversikt over alle vedtatte tilskudd gitt til norske filmfestivaler. Ordningen med tilskudd til filmfestivaler retter seg mot arrangører av festivaler som søker tilskudd på beløp over 100.000 kroner.

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger

Her finner du oversikt over alle vedtatte tilskudd gitt til kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger. Tilskuddsordningen retter seg mot arrangører av seminar, kurs eller andre tiltak som hever kompetansen til filmformidlere.

Tilskudd til lokale film- og kinotiltak

Her finner du oversikt over alle tilskudd gitt til lokale film- og kinotiltak. Tiltakene skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, stimulere filmkulturen i Norge og opprettholde en desentralisert kinostruktur.

Tilskudd til nasjonale profileringstiltak

Her finner du oversikt over alle vedtatte tilskudd gitt til nasjonale profileringstiltak. Tilskuddsordningen retter seg mot arrangører av nasjonale tiltak som bidrar til å styrke den norske og utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

Tilskudd til kinodistribusjon og underskuddsgaranti

Her finner du oversikt over tilskudd gitt til kinodistribusjon og underskuddsgarant, samt versjonering av barnefilm. Ordningen retter seg mot aktører som driver profesjonell distribusjon av film i Norge og skal bidra til at utenlandsk kunstnerisk og kulturell verdifull film når et størst mulig publikum i Norge.

Tilskudd til videodistribusjon

Her finner du oversikt over alle tilskudd gitt til videodistribusjon. Ordningen retter seg mot aktører som driver profesjonell distribusjon av film, og skal bidra til at det fins et mangfold av utenlandske filmer tilgjengelig på video i Norge.

Tilskudd til filmkulturelle tiltak

Her finner du oversikt over alle tilskudd gitt til filmkulturelle tiltak. Ordningen retter seg mot arrangører av filmfomidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, seminarer eller presentasjoner knyttet til film, arrangementer med fokus på kort- eller dokumentarfilm og festivaler som søker tilskudd under 100.000 kroner.

Tilskudd til cinematek- og filmklubbvirksomhet

Her finner du oversikt over alle vedtatte tilskudd gitt til cinematek- og filmklubbvirksomhet. Ordningen retter seg mot etablerte cinematek og filmklubbforbund.

Tilskudd til film- og kinoteknisk rådgivning

Her finner du oversikt over alle vedtatte tilskudd gitt til film- og kinoteknisk rådgivning. Tilskuddsordningen skal bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge og en desentralisert kinostruktur.