Through the Woods

Produksjonsselskap: Antagonist as
Produsent: Anders Hillestad
Regissør: Stian Schüller
Plattform:
PC
Totalbudsjett for prosjektet: 2.667.120 kroner

Om prosjektet


Through the Woods er et tredjepersons skrekkspill satt i en skog på vestkysten av Norge, inspirert av norske eventyr og norrøn mytologi. En mor gjenforteller handlingene rundt sin sønns kidnapping samtidig som du som spiller kontrollerer det som skjer.
 
Kun utrustet med en lommelykt må spilleren selv prioritere å enten føle tryggheten fra lyset for å kunne navigere etter sporene, eller isteden å måtte stole på andre sanser for å unngå farene som lurer i mørket av skogen. Handlingen i spillet drives frem av morens fortelling som foregår i nåtid, samtidig som det man ser og kontrollerer på skjermen foregår i fortid. Istedenfor å benytte seg av unødvendig mange «jumpscares» har teamet i Antagonist et fokus på å holde spilleren redd, og samtidig gi dem en narrativ og interaktiv opplevelse med skrekk og melankoli i de to ytre punktene av følelsesspekteret.

Om produksjonsselskapet

Antagonist er et nyetablert selskap, etablert først som del av deltagelse i spillutviklingskonkurransen «Dare to be Digital» våren 2013 hvor de nådde det nordiske finale-stadiet. Kjernetemaet i selskapet ble alle ferdigutdannet ved NITH i Oslo sommeren 2014, og Through the Woods er deres første produksjon i selskapet.

Kontaktperson:

Stian Schüller
Antagonist AS
Telefon: 93645670

E-post: stian@antagonist.no

Tilskudd fra Norsk filminstitutt

Utvikling av spill
02.03.2016: 1000000 kroner
Konsulent: Panel

Konsulentens vurdering
Et spennende prosjekt som har hatt stor utvikling gjennom første faser, og som vi har stor tro på at vil treffe et kresent marked, sier Kaja Hench Dyrlie.


Utvikling av spill
24.02.2015: 700000 kroner
Konsulent: Panel

Konsulentens vurdering
Et spennende prosjekt fra et nyetablert selskap vi har stor tro på. Prosjektet mottok tilskudd til første fase i 2014 og får nå tilskudd til videre utvikling av prosjektet, sier Kaja Hench Dyrlie, produksjonsrådgiver for spill i NFI.


Utvikling av spill
27.10.2014: 300000 kroner
Konsulent: Kaja Hench Dyrlie

Konsulentens vurdering
Et spennende prosjekt fra et nyetablert selskap vi har stor tro på. De har levert en meget overbevisende og gjennomarbeidet søknad, og de mottar tilskudd til første fase utvikling.