• Spillefilm

  Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på minimum 60 minutter.

 • Dokumentar

  Audiovisuelt verk med hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser.

 • Kortfilm etter konsulentvurdering

  Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på under 60 minutter.

 • Dramaserier

  Et fiksjonsbasert audiovisuelt verk i flere deler.

 • Spill

  Dataspill eller andre interaktive produksjoner som forutsetter brukermedvirkning.

 • Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

  Arbeidsstipender, talentstipend, reisestøtte, hospiteringsstipend mm. For profesjonelle filmarbeidere.

Søknadsfrister

Vis alle søknadsfrister

NYTT OM TILSKUDD Vis alle

i

Problemer ved levering av søknad?

Problemer ved levering av søknad?
Gjelder ordning: Alle

Opplever du problemer i forbindelse med levering av søknad, kontakt søknadskoordinator Kaia Høidalen.

Se hele
i

Bekreftelse på sendt søknad

i

Viktig informasjon til søkere av tils..

i

Endring i tilskudd til kurs i utlande..

i

Krav for å få utbetalt tilskudd


SØK TILSKUDD