• Spillefilm

  Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på minimum 60 minutter.

 • Dokumentar

  Audiovisuelt verk med hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser.

 • Kortfilm

  Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på under 60 minutter.

 • Dramaserier

  Et fiksjonsbasert audiovisuelt verk i flere deler.

 • Spill

  Dataspill eller andre interaktive produksjoner som forutsetter brukermedvirkning.

 • Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

  Arbeidsstipender, talentstipend, reisestøtte, hospiteringsstipend mm. For profesjonelle filmarbeidere.

Søknadsfrister

 • 04.05.2017: Sørfond+
 • 08.06.2017: Spillefilm markedsvurdert produksjon
 • 21.08.2017: VIP-stipend (Vekst i prosjekt)
 • 30.08.2017: Kortfilm, produksjon
 • 31.08.2017: Dokumentar inkludert dokumentar for kino, utvikling og produksjon
Vis alle søknadsfrister

NYTT OM TILSKUDD Vis alle

i

Det er ikke anledning til å ettersend..

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt
Gjelder ordning: Alle

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandlere i NFI.Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

Se hele
i

Problemer ved levering av søknad?

i

Bekreftelse på sendt søknad

i

Endring i tilskudd til kurs i utlande..

i

Krav for å få utbetalt tilskudd


SØK TILSKUDD