ANDRE TILSKUDDSORDNINGER

 • Tilskuddsordninger fra EUs MEDIA-program.

  Mediadesk

  Tilskuddsordninger fra EUs MEDIA-program.

 • Regionale filmsentre, filmfond og filmkommisjoner.

  Norske filmsentre

  Regionale filmsentre, filmfond og filmkommisjoner.

 • Europarådets fond for samproduksjon av film.

  Eurimages

  Europarådets fond for samproduksjon av film.

 • Toppfinansiering til film og TV fra nordiske land, talentutvikling og distribusjonsstøtte.

  Nordisk film og tv

  Toppfinansiering til film og TV fra nordiske land, talentutvikling og distribusjonsstøtte.

 • Foto: Elisabeth Gripsrud / Arthaus

  Filmkultur

  NFI gir tilskot til filmkulturelle tiltak som underbygger dei nasjonale filmpolitiske måla, satt av regjeringa.

Andre produksjonsformer

Samproduksjon

Norsk filminstitutt kan gi forhåndstilskudd til samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent.

Produsere i utlandet

Oversikt over hvilke produksjonsfomer som er vanlig om du ønsker å lage filmen din i utlandet uten å gå veien om samproduksjon.

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Norsk filminstitutt kan gi tilskudd til felles bransjetiltak for å lansere norske audiovisuelle produksjoner på viktige internasjonale arenaer.

Tilskudd filmkultur og filmformidling

Overgangsordninger for tilskudd til filmformidling

For å sikre behandling av søknader til aktiviteter og tiltak på filmformidlingsområdet i overgangen mellom eksisterende og ny forskrift, er det utarbeidet overgangsordninger med følgende føringer: