Utvikling og produksjon av kortfilm etter konsulentvurdering

Profesjonelle filmprodusenter kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi.

Les mer

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke tilskudd til samproduksjon.

Les mer

Lansering Norge

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer

Les mer

Lansering Utland

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til å lansere et audiovisuelt verk i utlandet.

Les mer

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak kan søke om tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Les mer