Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere kan søke om utvikling av manuskripter med profesjonell fortellerkvalitet, kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet.

Les mer

Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering

Spillprodusenter kan søke om tilskudd til å utvikle dataspill og andre interaktive produksjoner på norsk. Vi gir tilskudd til alle sjangre og spill på alle plattformer.

Les mer

Lansering Norge

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer

Les mer

Lansering Utland

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til å lansere et audiovisuelt verk i utlandet.

Les mer

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak kan søke om tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Les mer