Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere kan søke om utvikling av manuskripter med profesjonell fortellerkvalitet, kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet.

Les mer

Ideutvikling Nye veier

Regissører/serieskapere med organisasjonsnummer kan søke om stipend til å utvikle manus- og regikonsept innen Nye veier.

Les mer

Nye veier: Utvikling og produksjon av spillefilm, dokumentar og dramaserier.

Profesjonelle filmprodusenter kan søke om tilskudd til å utvikle et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Ordningen fokuserer på talentutvikling.

Les mer

Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering

Profesjonelle filmprodusenter kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi.

Les mer

Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering

Profesjonelle filmprodusenter kan søke om tilskudd til produksjon av spillefilm med stort publikumspotensial.

Les mer

Rammetilskudd for utvikling

Profesjonelle film og serie-produsenter kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter

Les mer

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke tilskudd til samproduksjon.

Les mer

Sørfond

Profesjonelle filmprodusenter kan søke om tilskudd til produksjon av fiksjonsfilm eller dokumentarfilm der hovedprodusenten er fra et land på OECDs DAC-liste. Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet

Les mer

Etterhåndstilskudd

Profesjonelle produksjonsselskaper med film primært skal vises på kino eller annen dokumenterbar plattform kan søke etterhåndstilskudd.

Les mer

Lansering Norge

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer

Les mer

Lansering Utland

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase kan søke om tilskudd til å lansere et audiovisuelt verk i utlandet.

Les mer

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak kan søke om tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Les mer