Etterhåndstilskudd

Har du en film som primært skal vises på kino eller annen dokumenterbar plattform, kan du søke etterhåndstilskudd.

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med film som skal vises primært på kino.

Søknadsfrist

 • Du må sende inn søknad før opptaksstart, og oppdatert dokumentasjon må leveres senest fire uker før premieren.
 • Har du fått produksjonstilskudd fra NFI for film rettet mot primær visning på kino i Norge eller annen dokumenterbar plattform, anses søknad som levert, men oppdatert dokumentasjon må leveres senest fire uker før premiere.
 • For andre prosjekter kan du søke når det blir tatt produksjonsbeslutning om at filmen primært skal bli vist på kino i Norge, og kun kostnader påløpt etter søknad vil danne grunnlag for etterhåndstilskudd.
 • Søk om tilskudd her

Format

Spillefilm og dokumentarfilm

Formål

Etterhåndstilskudd skal stimulere til solid publikumsoppslutning, til utnyttelse av prosjektets markedspotensial, til produksjon av barnefilm og til høy andel av privat kapital i norsk filmproduksjon.

§ 3-9.Etterhåndstilskudd

Hva kan du søke om?

Etterhåndstilskudd er en automatisk ordning som gir tilskudd proporsjonalt med produsentens inntekt hvis vilkårene for ordningen er oppfylt.

NB: Prosjekter som har mottatt tilskudd etter gammel forskrift, må søke Etterhåndstilskudd etter gammel forskrift.

Vilkår for tilskudd

 • Ordinært billettsalg på kino må overstige 35.000 solgte billetter.
 • Kravet om antall solgte billetter kan bli satt lavere om filmen har mottatt produksjonstilskudd fra NFI eller regionale filmfond.
 • Gjelder søknaden en film som ikke har mottatt produksjonstilskudd fra NFI, må den oppfylle 4 av 4 krav i kulturtesten
 • Filmer med tilskudd fra NFIs insentivordning kan ikke søke etterhåndstilskudd.

Viktige krav til søknaden

 • Finansieringsplan
 • Bekreftelse på finansiering
 • Budsjett
 • Inntektsprognose
 • Alle minimumsgarantier (MG) og visningsavtaler inngått før filmens premiere må ettersendes før vedtak gjøres
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

Ingen prioritering. Ordningen er automatisk.

Slik saksbehandler vi

Du mottar svar på søknaden før filmens norske kinopremiere.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen: 
Arve Figenschow / Anne Frilseth / Ola Hunnes / Fridrik Mar

 

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Arve Figenschow
 • Produksjonsrådgiver kinofilm
 • Telefon: +47 22 47 88 62
 • Mobil: +47 913 20 228
 • E-post: arve.figenschow@nfi.no
Ola Hunnes
 • Ola Hunnes
 • Produksjonsrådgiver, dokumentarfilm
 • Telefon: + 47 22 47 88 64
 • Mobil: +47 480 57 570 
 • E-post: ola.hunnes@nfi.no
 • Fridrik Mar
 • Produksjonsrådgiver, dokumentar og Nye veier
 • Telefon: +47 22 47 45 51
 • Mobil: +47 901 98 916
 • E-post: fridrik.mar@nfi.no