Ideutvikling Nye veier

Du kan søke om stipend til å utvikle manus- og regikonsept innen Nye veier.

Hvem kan søke?

Regissører/serieskapere med organisasjonsnummer.

Søknadsfrister

Det er én søknadsfrist i året:

Formater

Spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter, og dramaserier.

Formål

Tilskuddene skal stimulere til utvikling av idéer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet. Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

§ 3-6.Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

Ordningen er en del av talentprogrammet Nye veier, og skal stimulere til personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot. 

Hva kan du søke om?

Stipend på 100.000 kroner til utvikling av prosjektet og samarbeid med produsent før søknad om prosjektutvikling i Nye veier.

Vilkår for tilskudd

Du må være regissør eller serieskaper

Viktige krav til søknaden

 • CV med beskrivelse av tidligere produserte arbeid
 • Synopsis på maksimalt én A4-side
 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt to A4-sider med begrunnelse for hvorfor du har valgt å søke Nye veier
 • Plan for utviklingsarbeidet
 • Den opphavsrettslige historikken til prosjektet, i tillegg til dokumentasjon på at søkeren har rettighetene til å utvikle manuskriptet 
 • Søknaden må merkes med Nye veier Ideutvikling. Dette gjøres i kommentarfeltet i skjemaet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering av søknader/vekting

 • Vi vurderer prosjektet ut fra kunstneriske kvaliteter og ambisjoner, samt regissørens/serieskaperens talent og erfaring.
 • Vi kan prioritere søkere som bidrar til bedre kjønnsbalanse.
 • Vi prioriterer inntil åtte prosjekter innenfor hvert format til en kortliste. Søkerne blir så invitert til å presentere sin idé. Presentasjonen er åpen
 • Inntil fire søkere innenfor hvert format vil få stipend.

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker. Filmkonsulent og rådgiver for talentutvikling vurderer søknadene.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen: Eva Færevaag