Lansering Norge

Du kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i sin primære lanseringsfase.

Søknadsfrist

 • Søknad må være sendt inn senest 12 uker før offisiell norsk premiere.
 • For lansering av spill er det ingen søknadsfrister
 • Søk om tilskudd her

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier, spill.

Formål

Tilskudd til lansering skal bidra til at hvert audiovisuelt verk kan nå sitt optimale publikumspotensial i Norge og øke produksjonsforetakets inntekter fra verket.

§ 3-12.Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk

Hva kan du søke om?

 Du kan søke om tilskudd for å dekke kostnader knyttet til lansering, som for eksempel:

 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer: lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks ideelle organisasjoner)
 • Markedsanalyse og testing av målgruppe og/eller markedsmateriell gjennomført av analysebyrå
 • Synstolking og teksting

Filmer som har mottatt tilskudd i markedsordningen og har et forventet publikumsestimat 200.000 besøk eller mer kan forvente maksimalt lanseringstilskudd.

NFI kan kreve at produsentene underbygger søknaden med uttalelser fra tre av de seks største kinoene, der Oslo Kino er en av dem, og/eller spillefilmkonsulentene i UPA/NFI vil gjøre en kvalifisert vurdering.

Lansering på digitale plattformer i Norge
Det kan gis tilskudd til lansering på dokumenterbare, digitale plattformer rettet mot et norsk publikum.

 • For spill: Inntil kroner 400 000.  
 • For andre formater: Ta kontakt med lanseringsrådgiver for Norge.

Norske minoritet samproduksjoner
Satser

Vilkår for tilskudd

 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase
 • Det må foreligge signert kontrakt med norsk distributør
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet
 • For kinofilm må du dokumentere tilnærmet nasjonal distribusjon, inkludert oppsetning i minst tre av de seks største byene.
 • Alle prosjekter må gjøres tilgjengelige med teksting i Norge
 • Kinofilmer skal distribueres både med teksting og synstolkning

Viktige krav til søknad

 • Distribusjonsavtale
 • Lanseringsplan etter mal
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets inntjeningspotensial.
 • Track record: Produksjonsselskap skal levere track record.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering  og vekting av søknader

Det gjøres en helhetlig vurdering av lanseringsplan, lanseringstidspunkt, publikumsestimat og inntjeningspotensial.
Erfaring og tidligere resultater vektlegges.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Søknaden behandles av lanseringsrådgiver som innstiller.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Før søknad: Kaia Høidalen
Etter søknad:  Marianne Hjerpseth, Mia Lindrup

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Marianne Hjerpseth
 • Lanseringskonsulent, spillefilm innland
 • Telefon: +47 22 47 45 16
 • Mobil: +47 930 28 889
 • E-post: marianne.hjerpseth@nfi.no
 • Mia Lindrup
 • Lanseringsrådgiver
 • Telefon: +47 22 47 45 49
 • Mobil: +47 922 26 978
 • E-post: mia.lindrup@nfi.no