Lansering Norge

Du kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i primær lanseringsfase.
For film på kino er dette et nytt verks første lansering for et norsk publikum.
For spill er det perioden fra "soft launch/early access" til full lansering.

Søknadsfrist

 • Søknad må være sendt inn senest 12 uker før offisiell norsk premiere.
 • For lansering av spill er det ingen søknadsfrister
 • Søk om tilskudd her

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier, spill.

Formål

Tilskudd til lansering skal bidra til at hvert audiovisuelt verk kan nå sitt optimale publikumspotensial i Norge og øke produksjonsforetakets inntekter fra verket.

§ 3-12.Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd for å dekke kostnader knyttet til lansering av verk i ordinær distribusjon, maksimalt 1 million for spill og 2 millioner for kinolansering.

Har du et prosjekt som er innstilt til produksjonstilskudd etter kunstnerisk vurdering eller i markedsordningen kan du søke tidlig lanseringstilskudd for å dekke kostnader til for eksempel strategisk rådiger, testing av film mot målgruppe e.l.

Filmer som har mottatt tilskudd i markedsordningen og har et forventet publikumsestimat på minimum 200.000 kan forvente maksimalt lanseringstilskudd.

Relevante lanseringstiltak:

 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer: lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks ideelle organisasjoner)
 • Markedsanalyse og testing av målgruppe og/eller markedsmateriell gjennomført av analysebyrå
 • Synstolking og teksting (for film på kino)

Lansering på digitale plattformer i Norge
Det kan gis tilskudd til lansering av audiovisuelle verk på dokumenterbare, digitale plattformer rettet mot et norsk publikum.

 • For spill: Inntil kroner 400 000.  Det kan i tillegg gis tilskudd til lansering på SpillExpo én gang pr prosjekt.
 • For andre formater: Ta kontakt med lanseringsrådgiver for Norge.

Norske minoritet samproduksjoner
Satser

Vilkår for tilskudd

 • Tilskuddet kan ikke overstige 50% av regnskapsførte kostnader.
 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase
 • Det må foreligge signert kontrakt med norsk distributør
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet
 • For kinofilm må du dokumentere tilnærmet nasjonal distribusjon, inkludert oppsetning i minst tre av de seks største byene.
 • Alle prosjekter må gjøres tilgjengelige med teksting i Norge
 • Kinofilmer skal distribueres både med teksting og synstolkning

NFI kan kreve at produsentene som skal lansere film på kino underbygger søknaden med uttalelser fra tre av de seks største kinoene, der Oslo Kino er en av dem eller der spillefilmkonsulentene i FNI gjør en kvalifisert vurdering.

Viktige krav til søknad

 • Distribusjonsavtale (gjelder ikke spill)
 • Lanseringsplan etter mal
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets inntjeningspotensial.
 • Track record: Produksjonsselskap skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet). 
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

Det gjøres en helhetlig vurdering av lanseringsplan, lanseringstidspunkt, publikumsestimat og inntjeningspotensial.

Erfaring og tidligere resultater vektlegges.

Vi vil inntil videre prioritere tilskudd til kinolansering og lansering av spill.
Spill som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI blir prioritert for tilskudd til lansering i Norge.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Søknaden behandles av lanseringsrådgiver som innstiller.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om søknadsinnlevering: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen:  Marianne Hjerpseth / Mia Lindrup