Lansering utland

Du kan søke om tilskudd til å lansere et audiovisuelt verk i utlandet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i primær lanseringsfase.

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrister, men du må søke i god tid, og senest dagen før festivalen/salgsmarkedet/messen starter.
 • Søk om tilskudd her

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier, spill.

Det kan også søkes om inntil 20.000 kr for lansering av minoritets samproduksjoner i utlandet, primært i forbindelse med prosjektets internasjonale premiere og da til produsentens deltagelse og synliggjøringen av de norske bidragene i filmen.

Formål

Tilskudd til lansering skal bidra til at hvert audiovisuelt verk kan nå sitt optimale publikumspotensial i utlandet, hevde seg internasjonalt og øke produksjonsforetakets inntekter fra verket.

§ 3-12.Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til lanseringen, som for eksempel:

 • Deltakelse på anerkjente festivaler, salgsmarkeder og messer i utlandet.
 • Oscar-kampanje (satsene for tilskudd finner du her)
 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Honorar til innleid lanseringsrådgiver (maksimalt 10% av budsjett)

Du kan også søke tilskudd til:

 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer, det vil si lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks. ideelle organisasjoner)

Det er en begrensing på hvor mye tlskudd du kan få, avhengig av type festival og salgsmarked. Du finner oversikt over hvilke areaner som er prioritert og maksimale tilskudd her:

Maksimalt tilskudd til lansering i utlandet beregnes også ut fra maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk for det enkelte format (jf. forskrift § 3-14) – slik:

Spillefilm: Inntil 75 % av godkjent kalkyle
Dokumentarfilm: Inntil 90 % av godkjent kalkyle
Kortfilm: Inntil 100 % av godkjent kalkyle
Serier: Inntil 50 % av godkjent kalkyle
Spill: Inntil 75 % av godkjent kalkyle

Har du invitasjon til å representere en produksjon på en festival eller prisutdeling og bare har kostnader til reise og opphold, kan du som enkeltperson søke via ordningen for deltakelse på festival og prisutdeling i utlandet.

Gjelder søknaden Spill ut i verden, les mer her

Vilkår for tilskudd

 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase
 • For spill (lansering utland) og lansering på alle formater på salgsmarkeder, er det tilstrekkelig at det er tatt produksjonsbeslutning
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet

Viktige krav til søknad

 • Lanseringsplan etter mal
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets inntjeningspotensial
 • Invitasjon fra festival
 • Eventuell avtale med salgsagent
 • Track record: Produksjonsselskap skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

 • Det gjøres en helhetlig vurdering av lanseringsplan, lanseringstidspunkt, publikumsestimat og inntjeningspotensial
 • Erfaring og tidligere resultater vektlegges

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Søknaden behandles av lanseringsrådgiver og fagansvarlig som innstiller.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen: Mia Lindrup