Manusutvikling

Du kan søke om utvikling av manuskripter med profesjonell fortellerkvalitet, kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle manusforfattere

Søknadsfrist

Format

Spillefilm, dramaserier, dokumentar og spill

Formål

Manusutviklingsordningen skal sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag og bidra til kontinuitet for manusforfattere.

§ 2-4.Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter

 • Den skal stimulere til utvikling av norske filmfortellinger med høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet, sterk kulturell tilhørighet og samfunnsmessig engasjement, som både utfordrer og underholder.
 • Mangfoldet i det norske samfunnet skal gjenspeiles både på skaper- og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge. Ordningen skal stimulere personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot. 

Hva kan du søke om?

 • Vi gir tilskudd til utvikling av manuskripter til audiovisuelle verk; spillefilm, dokumentarfilm, dramaserier og spill.
 • Tilskudd til spillefilm gis frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet. 
 • Tilskudd til dramaserier gis til første versjon manus av første episode, samt synopsis av seriens øvrige episoder.
 • Normalt gis det kun to søknadsbehandlinger per prosjekt.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring
 • Du må være registrert som selvstendig næringsdrivende
 • Søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet hvis prosjektet deltar i godkjente utenlandske manusverksteder.
 • Prosjektet må oppfylle tre av fire krav i kulturtesten

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Signert og datert skriftlig avtale med produsent (dersom den er inngått)
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

 • Vi vurderer prosjektet ut fra kunstneriske, narrative, produksjons- og markedsmessige kriterier, med spesiell vekt på fortellerteknisk kvalitet og egenart.
 • Prosjekter som bidrar til bedre kjønnsbalanse kan bli prioritert.

Slik saksbehandler vi

Manuskonsulent hos NFI vurderer søknaden. Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen: Anne Skistad