Rammetilskudd for utvikling

Du kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter

Hvem kan søke

Profesjonelle film- og serieprodusenter som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år

Søknadsfrister

 • For fiksjonsprosjekter: 16. januar 2017
 • For dokumentarprosjekter: 28. februar 2017
 • Søk om tilskudd her

Formater

Rammetilskudd gjelder følgende format: spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier

Formål

Tilskudd etter dette kapittel skal styrke produksjonsforetakenes mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter gjennom rammetilskudd til utvikling. Tilskuddsforvalter fastsetter rammens omfang og varighet.

Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonsforetak

 • Ordningen skal bidra til økt soliditet, lønnsomhet og bærekraft, samt inspirere til konsolidering i bransjen.
 • Styrke produksjonsforetakenes mulighet til kontinuitet og styrking av kompetansen i utviklingsarbeidet.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om et rammetilskudd til å utvikle minimum tre prosjekter.

Vilkår for tilskudd

 • Produksjonsforetaket ditt (konsernet sett under ett) må ha produsert minst én spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre årene

Rammetilskuddet er gyldig i to år. Har du mottatt rammetilskudd vil du ikke kunne søke ytterligere utviklingstilskudd etter kunstnerisk vurdering før rammen er utløst til konkrete prosjekter, med to unntak av prosjekter i Nye veier og prosjekter som tidligere har fått utviklingstilskudd fra NFI.

Viktige krav til søknaden

Dokumentasjon i henhold til poengmodellen:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Track record: Produsent skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

 • Vi gjør en helheltlig og skjønnsmessig vurdering av søknaden og rangerer etter poengmodellen.
 • Det er produksjonsselskapets track record som vurderes.
  • Kunstneriske resultater siste 5 år (maks 30p av 130p)
  • Kommersielle resultater siste 5 år (maks 30 av 130p)
 • I tillegg vurderes foretakets soliditet, kompetanse innen prosjektutvikling og likestilling.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Produksjonsrådgiver hos NFI behandler søknaden. Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen:
 Anne Frilseth og Arve Figenschow (fiksjon) / Ola Hunnes (dokumentar)

 

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Arve Figenschow
 • Produksjonsrådgiver kinofilm
 • Telefon: +47 22 47 88 62
 • Mobil: +47 913 20 228
 • E-post: arve.figenschow@nfi.no
Ola Hunnes
 • Ola Hunnes
 • Produksjonsrådgiver, dokumentarfilm
 • Telefon: + 47 22 47 88 64
 • Mobil: +47 480 57 570 
 • E-post: ola.hunnes@nfi.no