Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke produksjonstilskudd til samproduksjon.

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serie-produsenter

Søknadsfrister

Samproduksjon av spillefilm har to søknadsfrister i året:

 • 1. februar 2017
 • 11. september 2017

Samproduksjon av dokumentar har løpende søknadsbehandling

Samproduksjon av kortfilm har tre frister årlig:

 • 5. januar 2017
 • 4.april 2017
 • 30. august 2017
 • Har du et kortfilmprosjekt som har fått avslag inneværende år, er det en søknadsfrist for behandling av annen konsulent. Frist 8. november 2017.

Samproduksjon av dramaserie har to frister årlig:

 • 8. februar 2017
 • 27. september 2017

Formater

Spillefilm, dokumentar (alle formater, lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie.

Formål

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent: Tilskudd etter denne bestemmelsen skal gis til produksjon av filmer og serier med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet som stimulerer til profesjonalisering av norsk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

§ 3-8.Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Samproduksjon skal bidra til å øke prosjektenes muligheter for internasjonal finansiering og potensial for å nå ut til publikumsgrupper og markeder i andre land. Samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge.

Hva kan du søke om?

 • Du kan normalt søke om tilskudd på inntil 50% av norsk budsjett. Det vil variere for de ulike formatene.
 • Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:
  • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
  • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
  • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
  • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.
 • Kostnader som ikke godkjennes:
  • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
  • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Co-produksjonsavtale
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge (gjelder dokumentarserier og kinodokumentar, ikke enkelstående dokumentar og kortfilm).
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Oversikt over hovedprodusentens tidligere resultater
 • Track record: Både regissør/serieskaper og produsent skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

Prosjekter under denne ordningen vurderes på bakgrunn av:

 • Nasjonalt tilskudd fra hovedprodusent.
 • Om prosjektet har opprinnelse i et utvalgt fokusland eller et land NFI har samproduksjonsavtale med.
 • Det norske bidragets kreative, tekniske og økonomiske andel.
 • Konsulentens vurdering
 • Tilskudd til utvikling prioriteres ikke.
 • Regissørens/serieskaperens og begge produsentenes track record vektlegges 

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker. Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen.
For spørsmål om ordningen: Anne Frilseth (spillefilm) / Fridrik Mar (dokumentar) / Ingrid Festøy Ottesen (kortfilm og dramaserie)

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Fridrik Mar
 • Produksjonsrådgiver, dokumentar og Nye veier
 • Telefon: +47 22 47 45 51
 • Mobil: +47 901 98 916
 • E-post: fridrik.mar@nfi.no
 • Ingrid Festøy Ottesen
 • Produksjonsrådgiver, kortfilm og tv-drama
 • Telefon: + 47 22 47 80 49
 • Mobil: +47 918 30 890
 • E-post: ingrid.festoy.ottesen@nfi.no