Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Er du norsk produsent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke tilskudd til samproduksjon.

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og dramaserie-produsenter

Søknadsfrister

Samproduksjon av spillefilm har to søknadsfrister i året:

 • 01.02.2017
 • tba

Samproduksjon av dokumentar har løpende søknadsbehandling

Samproduksjon av kortfilm har tre frister årlig:

 • 05.01.201
 • 04.04.201
 • tba
 • Har du et kortfilmprosjekt som har fått avslag inneværende år, er det en søknadsfrist for behandling av annen konsulent. (tba)

Samproduksjon av dramaserie har to frister årlig:

 • 08.02.2017
 • tba

Formater

Spillefilm, dokumentar (alle lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie

Formål

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent: Tilskudd etter denne bestemmelsen skal gis til utvikling og produksjon av filmer og serier med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet som stimulerer til profesjonalisering av norsk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

§ 3-8.Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Samproduksjon skal bidra til å øke prosjektenes muligheter for internasjonal finansiering og potensial for å nå ut til publikumsgrupper og markeder i andre land. Samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge.

Hva kan du søke om?

 • Du kan normalt søke om tilskudd på inntil 50% av norsk budsjett. Det vil variere for de ulike formatene.
 • Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:
  • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
  • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
  • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
  • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.
 • Kostnader som ikke godkjennes:
  • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
  • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Co-produksjonsavtale
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge (gjelder ikke for dokumentar og kortfilm)
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Oversikt over hovedprodusentens tidligere resultater
 • Track record: Både regissør/serieskaper og produsent skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

Prosjekter under denne ordningen vurderes på bakgrunn av:

 • Nasjonalt tilskudd fra hovedprodusent.
 • Om prosjektet har opprinnelse i et utvalgt fokusland eller et land NFI har samproduksjonsavtale med.
 • Det norske bidragets kreative, tekniske og økonomiske andel.
 • Konsulentens vurdering
 • Tilskudd til utvikling prioriteres ikke.
 • Regissørens/serieskaperens og begge produsentenes track record vektlegges 

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker. Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen.
For spørsmål om ordningen: Anne Frilseth (spillefilm) / Fridrik Mar (dokumentar) / Ingrid Festøy Ottesen (kortfilm og dramaserie)

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Fridrik Mar
 • Produksjonsrådgiver, dokumentar og Nye veier
 • Telefon: +47 22 47 45 51
 • Mobil: +47 901 98 916
 • E-post: fridrik.mar@nfi.no
 • Ingrid Festøy Ottesen
 • Produksjonsrådgiver, kortfilm og tv-drama
 • Telefon: + 47 22 47 80 49
 • Mobil: +47 918 30 890
 • E-post: ingrid.festoy.ottesen@nfi.no