Deltakelse på festival og prisutdeling i utlandet

Regissør, produsent, spillutvikler eller hovedrolleinnehaver kan søke dette tilskuddet istedenfor lanseringstilskudd, dersom du er invitert som enkeltperson og kun har kostnader for reise og opphold.

Les mer

Filmrekrutteringsstipend

Er du fagarbeider og ønsker å utvikle deg videre ved å hospitere hos en mer erfaren fagarbeider under en produksjon, kan du søke om tilskudd til dette.

Les mer

Kurs i utlandet

Jobber du med film, tv eller spill kan du søke tilskudd til å delta på kurs i utlandet.

Les mer

Regikonsept

Regissører med organisasjonsnummer kan søke om tilskudd til utvikling av regikonsept til et manuskript som er i manuskriptutviklingsordningen

Les mer

Utenriksdepartementets reisestøtte til deltakelse på arrangementer i utlandet

Er du norsk filmskaper og har blitt invitert til å representere prosjektet ditt på et filmkulturelt arrangement i utlandet, kan du søke om reisetilskudd. Tilskudd deles ut etter fullmakt fra Utenriksdepartementet.

Les mer

Utenriksdepartementets reisestøtte til internasjonale eksperter og presse

Festivaler og filmkulturelle arrangementer med fokus på norske audiovisuelle verk, kan søke om reisetilskudd til å hente internasjonale distributører, innkjøpere, salgsagenter, festivalprogrammerere og presse til festivaler i Norge som viser norske audiovisuelle verk. Reisetilskudd deles ut etter fullmakt fra Utenriksdepartementet

Les mer

VIP-stipend

Er du norsk regissør eller serieskaper kan du søke om VIP-stipend.

Les mer