Foto: Agnete Brun
Dramaserien ZombieLars (foto: Agnete Brun)

Utvikling av dramaserier - stor pågang og nye muligheter i NFI

Publisert: 05.04.2017 | Sist endret: 07.04.2017

Disponible midler i ordningen for utviklingstilskudd av dramaserier etter markedsvurdering i 2017 er snart delt ut. Rammen for ordningen vil derfor bli utvidet.

Ved innføring av ny forskrift 1. januar 2017 ble det mulig å søke om utviklingstilskudd til dramaserier innenfor flere av Norsk filminstitutts eksisterende tilskuddsordninger.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Stor pågang etter utviklingstilskudd til dramaserier

På grunn av stor pågang i ordningen for utviklingstilskudd av dramaserier etter markedsvurdering, er de disponible midlene for 2017 snart delt ut. Rammen for ordningen vil derfor bli utvidet med 700.000 kroner, fra 4,8 til totalt 5,5 millioner kroner. Det vil være mulig å søke om tilskudd til utvikling av dramaserier også etter at den totale budsjettrammen for utvikling etter markedsvurdering er tildelt. Søknader som kommer inn etter at rammen for utvikling etter markedsvurdering er nådd vil bli vurdert av konsulent, som vil  prioritere prosjekter med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet.

Forfattere kan søke manuskonsulent om tilskudd til manusutvikling, med løpende saksbehandling.

 

NFI satser på utvikling av dramaserier

Ved innføring av ny forskrift 1. januar 2017 ble det mulig å søke om utviklingstilskudd til dramaserier innenfor flere av Norsk Filminstitutts eksisterende tilskuddsordninger. Rammetilskudd til utvikling kan nå fritt brukes til utvikling av fiksjon i spillefilm- eller serieformat, og ett av selskapene som mottok rammetilskudd, Monster Scripted AS, arbeider primært med serieproduksjon.

I Nye veier er det åpnet opp for søknader om tilskudd til idéutvikling og prosjektutvikling av dramaserier. Til søknadsfristen for idéutvikling i Nye veier 27. mars var omtrent en tredjedel av søknadene som kom inn, fra serieskapere. Søknadsfristen for Nye veier prosjektutvikling er 25. september 2017.

Serieskapere kan også motta VIP (Vekst-i-prosjekt) stipend, og regissør Cecilie Mosli var den første dramaserieregissøren som i februar mottok et slikt stipend.

 

Les mer om dramaserier etter markedsvurdering

Les mer om utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering

Les mer om manusutvikling

Les mer om rammetilskudd

Les mer om Nye veier

Les mer om VIP-stipend

 

Kontakt NFI

  • Ingrid Festøy Ottesen
  • Produksjonsrådgiver, kortfilm og tv-drama
  • Telefon: + 47 22 47 80 49
  • Mobil: +47 918 30 890
  • E-post: ingrid.festoy.ottesen@nfi.no
Sveinung Golimo
  • Sveinung Golimo
  • Avdelingsdirektør, Utviklings- og produksjonsavdelingen
  • Telefon: +47 22 47 46 03
  • Mobil: +47 906 06 165
  • E-post: sveinung.golimo@nfi.no