Filmbib logo med bakgrunnsfarge

Filmbib - Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Publisert: 26.09.2014 | Sist endret: 04.05.2017

Norsk filminstitutt administrerer innkjøpsordningen for norske kort- og dokumentarfilmer og gjør de tilgjengelig på norske bibliotek. Ordningen har fått navnet Filmbib og ble lansert 24. november 2015. Filmbib er tilgjengelig i din nettleser og i applikasjoner for iOS og Android.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Hva er Filmbib?

Filmbib er distribusjonsportalen for Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å gi et norske publikum tilgang til norsk kort- og dokumentarfilm via biblioteket. Tjenesten er utviklet av DVNor. Filmbib tilbyr 200 norske kort- og dokumentarfilmer i 2015, og deretter vil tjenesten vokse med minst 100 filmer i påfølgende år.

Trykk på logoen for å komme direkte til Filmbib: 

Filmbib logo web profil

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen på bakgrunn av fastsatte kriterier og retningslinjer. Utvalget er basert på nominasjon fra Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Nasjonalbiblioteket og Norske Filmregissører. Utvalget oppnevnes for to år av gangen. Utvalget for perioden april 2017- juni 2018 består av:

 • Kalle Løchen (Norske film-, TV- og spillprodusenters forening)
 • Torunn Nyen (Norsk filmforbund)
 • Iram Haq (Norske Dramatikeres Forbund)
 • Lars Gaustad (Nasjonalbiblioteket)

Når kan du bruke Filmbib?

Filmbib ble lansert 24. november 2015 kl 16.00 og alle norske folkebibliotek vil få tilbud om å tilrettelegge tjenesten for sine låntakere. 

Hvordan virker Filmbib?

Nasjonalt LånekortGratis tilgang til Filmbib får du via norske folkebibliotek og Nasjonalt Lånekort. Du logger på tjenesten med ditt lånekortnummer og PIN-kode. Filmbib er tilgjengelig i din nettleser på PC/Mac, og i applikasjoner for iOS og Android for dine håndholdte enheter.

Hvilke filmer finner du i Filmbib?

I Filmbib kan du se kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid. Du vil finne en unik samling av kortfilmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer. Du bør besøke Filmbib ofte! Det vil stadig bli lagt filmer til i tjenesten.

Søk om innkjøp

Rettighetshavere kan søke om å få sine filmer vurdert av utvalget for Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Ordningen har to søknadsfrister i året: 30.4 og 30.9.

Soknadsskjema

Kontakt NFI

 • Gunnar Bangsmoen
 • Rådgiver digital distribusjon og filmformidling
 • Telefon: +47 22 47 46 02
 • Mobil: +47 406 12 188
 • E-post: gunnar.bangsmoen@nfi.no
 • Christina Iverson
 • Rådgiver tilskudds- og innkjøpsordninger
 • Telefon: +47 22 47 45 14
 • E-post: christina.iverson@nfi.no
 • Kjell Rogne
 • Teknisk produsent digital filmformidling
 • Telefon: +47 22 47 45 46
 • Mobil: +47 957 75 363
 • E-post: kjell.rogne@nfi.no