Filmbib logo med bakgrunnsfarge

Filmbib - Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Publisert: 26.09.2014 | Sist endret: 06.06.2016

Norsk filminstitutt administrerer innkjøpsordningen for norske kort- og dokumentarfilmer og gjør de tilgjengelig på norske bibliotek. Ordningen har fått navnet Filmbib og ble lansert 24. november 2015. Filmbib er tilgjengelig i din nettleser og i applikasjoner for iOS og Android.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Hva er Filmbib?

Filmbib er distribusjonsportalen for Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å gi et norske publikum tilgang til norsk kort- og dokumentarfilm via biblioteket. Tjenesten er utviklet av DVNor. Filmbib tilbyr 200 norske kort- og dokumentarfilmer i 2015, og deretter vil tjenesten vokse med minst 100 filmer i påfølgende år.

Trykk på logoen for å komme direkte til Filmbib: 

Filmbib logo web profil

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen på bakgrunn av fastsatte kriterier og retningslinjer. Utvalget er basert på nominasjon fra Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund og Norske Filmregissører. Utvalget oppnevnes for to år av gangen.

Når kan du bruke Filmbib?

Filmbib ble lansert 24. november 2015 kl 16.00 og alle norske folkebibliotek vil få tilbud om å tilrettelegge tjenesten for sine låntakere. 

Hvordan virker Filmbib?

Nasjonalt LånekortGratis tilgang til Filmbib får du via norske folkebibliotek og Nasjonalt Lånekort. Du logger på tjenesten med ditt lånekortnummer og PIN-kode. Filmbib er tilgjengelig i din nettleser på PC/Mac, og i applikasjoner for iOS og Android for dine håndholdte enheter.

Hvilke filmer finner du i Filmbib?

I Filmbib kan du se kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid. Du vil finne en unik samling av kortfilmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer. Du bør besøke Filmbib ofte! Det vil stadig bli lagt filmer til i tjenesten.

Søk om innkjøp

Rettighetshavere kan søke om å få sine filmer vurdert av utvalget for Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Ordningen har to søknadsfrister i året: 30.4 og 30.9.

Soknadsskjema

Kontakt NFI

  • Gunnar Bangsmoen
  • Rådgiver digital distribusjon og filmformidling
  • Telefon: +47 22 47 46 02
  • Mobil: +47 406 12 188
  • E-post: gunnar.bangsmoen@nfi.no
  • Kjell Rogne
  • Teknisk produsent digital filmformidling
  • Telefon: +47 22 47 45 46
  • Mobil: +47 957 75 363
  • E-post: kjell.rogne@nfi.no