Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2016, og kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Filmformidling

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken og andre filmkulturelle tiltak.

Gå til ordningene for filmformidling

Fire Nye veier-tilskudd

Fire nye prosjekter er tildelt tilskudd til prosjektutvikling av film under 60 minutter under talentprogrammet Nye veier. I tillegg er fire regissører tildelt tilskudd til idéutvikling av kinofilm under Nye veier.

Sørfond med tilskudd til ni produksjoner

For femte gang gir SØRFOND produksjonstilskudd til prosjekter i utviklingsland med norske co-produsenter. SØRFOND er finansiert av Utenriksdepartementet og forvaltes av Norsk filminstitutt og Stiftelsen Film fra Sør. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjon i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre produksjoner.

Beste foto-pris til El Clásico i Tribeca

El Clásico og fotograf Kjell Vassdal fikk prisen for beste foto under prisutdelingen på Tribeca-festivalen I New York.