Utvikling, produksjon og lansering

Her kan du søke tilskudd utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier, spill og Sørfond. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for utvikling, produksjon og lansering

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

Her finner de av våre tilskuddordninger som er rettet mot enkeltpersoner.

Les mer om reisestøtte, stipend og faglig utvikling her

Arrangør av kurs om seminarer

Skal du på vegne av din bransje arragere et kompetansehevende kurs eller seminar, kan du søke tilskudd dette her.

Les mer om våre tilskudd til kurs og seminarer her

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Søknadsfrist 2017: 26. januar.

Gå til insentivordningen

Sørfond

Som filmskaper fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midt-Austen kan du søke toppfinansiering til filmproduksjon gjennom Sørfond.

Les mer om Sørfond her

Tilskudd fra insentivordningen til sju prosjekter

Sju av søkerne til insentivordningen for film- og serieproduksjoner har i dag fått tilbud om tilskudd. Årets første runde insentivtildelinger viser at ordningen tiltrekker seg store internasjonale produksjoner som vil legge hele eller deler av opptakene sine til Norge. Både spillefilmer og norske og internasjonale dramaserier er denne gangen blant mottakerne.

Tilskudd til filmene Askeladden og Dragens hjerte

Norsk filminstitutt ga i dag tilskudd etter markedsvurdering til to prosjekter: Askeladden – I Soria Moria slott, og Dragens hjerte. Også spillefilmen Spionen, om skuespilleren Sonja Wigert, og Nye veier-prosjektet Ervin fikk produksjonstilskudd.

Kongens nei og Fra balkongen til filmfestivalen i Berlin

Den store kritiker- og publikumssuksessen Kongens nei og Ole Giævers kommende film Fra balkongen er invitert til filmfestivalen i Berlin.