Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2016, og kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Filmformidling

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken og andre filmkulturelle tiltak.

Gå til ordningene for filmformidling

Dragon Award til Welcome to Norway!

Ett døgn etter verdenspremieren på Welcome to Norway! mottok regissør Rune Denstad Langlo lørdag kveld publikumsprisen Dragon Award, beste nordiske film, på Gøteborg internasjonale filmfestival.

Filmbutikken avvikles

Med endringene i teknologien og i folks filmkonsum er det naturlig at Norsk filminstitutt fokuserer på de nye digitale tjenestene og avvikler salg av DVD og Blu-Ray. I forlengelsen av dette har vi besluttet å avvikle Filmbutikken mandag 29. februar. I februar selger vi alle filmer i DVD- og Blu-Ray-format til reduserte priser.

Spill ut i verden – lansering

Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt lanserer førstkommende mandag den 8. februar piloten Spill ut i verden – et eksportprogram som skal svare på bransjens utfordringer med å nå ut internasjonalt.