Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Søknadsfrist 2017: 26. januar.

Gå til insentivordningen

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

VIP-stipend til tre nye regissører

Regissørene Aasne Vaa Greibrokk, Kari Anne Moe og Halkawt Mustafa er tildelt hvert sitt VIP-stipend på 200 000 kroner fra Norsk filminstitutt.

Hvem blir neste års Shooting Star?

Vi ønsker forslag til unge, talentfulle, norske skuespillere som kan bli Shooting Star i Berlin 2017. Send oss ditt forslag innen 3. oktober!

Tilskudd til polfarer og jordskjelv

Torsdag 8.september ble det vedtatt produksjonstilskudd til to markedsvurderte kinofilmer; en film om eventyreren Roald Amundsen, og en om et jordskjelv lagt til hovedstaden. Det ble også gitt produksjonstilskudd til ett Nye veier dokumentarprosjekt.