Ny call for automatisk distribusjon

Søknadsfrist generering av fond 2014: 30. april 2015
Frist for reinvestering: 2. august 2016

 

Les mer om tilskudd til automatisk distribusjon.

Ny call for slate funding

Søknadsfrist: 5. februar 2015.
NB! Kun en årlig søknadsfrist i denne ordningen.

 

Les mer om tilskudd til utvikling - slate funding og de nye søknadsfristene

Nye søknadsfrister

Søknadsfrister for høsten 2014 og våren 2015

Ny call for utvikling av enkeltprosjekter

Søknadsfrist: 15. januar og 16. april 2015

 

Les mer om tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter eller de nye søknadsfristene.

Ny call for TV-prosjekter

Søknadsfrister: 13. januar og 28. mai 2015

 

Les mer om tilskudd til TV-prosjekter og de nye søknadsfristene

Participant Portal og E-forms

Logg inn i MEDIA programmets Participant Portal eller lag E-form