Baltic Event Co-Production Market

Send inn prosjekter til co-produksjonsmarkedet innen 15. september.

Film Literacy Initiatives

Creative Europe kontorene har publisert en oversikt over europeiske filmkompetanse prosjekter.

Nye søknadsfrister

Tentative søknadsfrister for høsten 2014 og våren 2015

North by Northwest - Film on the Fringe

Tromsø Internasjonale Filmfestival er partner i et av de publikumsrettede tiltakene som har fått tilskudd fra MEDIA programmet.

Tilskudd til Englekræsj og Gigglebug

De to norske spillselskapene Ravn Studio og Hyper Games har fått utviklingstilskudd fra MEDIA programmet.

Participant Portal og E-forms

Logg inn i MEDIA programmets Participant Portal eller lag E-form