Rekord-tilskudd til norske dataspill

Alle de fire norske spillene som søkte om utviklingstilskudd i mars har mottatt tilskudd fra MEDIA-programmet.

Slate funding til to norske selskaper

Maipo Film og Paradox har begge mottatt € 200.000 i årets tilskuddsrunde for pakkefinansiert utvikling.

Lånegarantiordningen nærmer seg realisering

EU-kommisjonen signerte i sommer avtalen som gir det europeiske investeringsfondet (EIF) mandat til å realisere den vedtatte lånegarantiordningen for kulturelle og kreative selskaper i EU, Island og Norge.

Participant Portal og E-forms

Logg inn i MEDIA programmets Participant Portal, lag E-form eller les vår FAQ om registrering, LEAR og søknadsprosessen.