Forsinkelser i utbetalinger fra NFI

Grunnet redusert bemanning og sykefravær har det oppstått forsinkelser i utbetalinger fra NFI.

Rammetilskudd for 2017 tildelt

I februar og mars har vi tildelt ni rammetilskudd for utvikling for 2017. Tilskuddene er delt opp i fiksjon- og dokumentarprosjekter, og gjelder formatene spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier.

Producers on the Move

Også i år er det mulig for en norsk produsent å bli med på Producers on the Move under filmfestvivalen i Cannes (19.-23. mai). Søknadsfrist er torsdag 23. mars.

Mer penger til norsk innhold

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? NFI har på oppdrag av Kulturdepartementet utredet mulighetene som ligger i EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) og kommer med anbefalinger om hvordan direktivet bør implementeres i norsk lov.

Ny pakke med norske filmer nå klar for bestilling

Film Collection 2017-2018, en samling nyere norske filmer kommer nå i en unik Blu-ray- og DVD-pakke, til bruk for norske ambassader og utestasjoner

Seminar om hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden

Kulturministeren inviterer til seminaret Kampen for tilværelsen - om medfinansiering på filmfeltet. Arrangementet strømmes direkte.