Presentasjon av den norske filmvåren på kino

Mer penger til norsk innhold

Publisert: 10.03.2017 | Sist endret: 10.03.2017

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? NFI har på oppdrag av Kulturdepartementet utredet mulighetene som ligger i EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) og kommer med anbefalinger om hvordan direktivet bør implementeres i norsk lov.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Relatert

Norsk filminstitutts (NFI) anbefalinger er:

 • Markedet for film og serier har i liten grad regulert seg selv og Norge bør benytte de muligheter som ligger i nytt og gjeldende AMT-direktiv.
 • Det bør knyttes krav både til europeisk og norsk andel i programkatalogene, fremheving av dette innholdet og medfinansiering.
 • NFI foreslår en andel på 40% europeisk innhold i katalogen, der 20% av dette skal være norsk.
 • Norsk og europeiskinnhold må fremheves på tjenestene, noe som vil lede til økt konsum.
 • Tilbyderne må pålegges en medfinansieringplikt, der de kan velge mellom bidrag til filmfondet eller investering/rettighetskjøp.

Bakgrunnen er at EU-kommisjonen i mai 2016 kom med forslag til endret AMT-direktiv. Forslaget innebærer at europeisk innhold skal utgjøre minst 20% av programkatalogene til audiovisuelle bestillingstjenester (også kalt Video on demand, VOD), og at de samme tjenestene kan pålegges å bidra økonomisk til produksjon av europeisk innhold. Det gjelder også bestillingstjenester som holder til i andre medlemsland, men som retter sitt tilbud mot et publikum i den aktuelle medlemsstaten.

Norsk filminstitutt ble bedt av Kulturdepartementet om å gjøre en analyse av forslaget og utrede hvilke muligheter som ligger innenfor rammene for forslaget til det nye AMT-direktivet. Også dagens AMT-direktiv åpner for et større handlingsrom enn det Norge har valgt å benytte seg av. NFI har derfor også sett på mulighetene som ligger innenfor dagens direktiv.

Den komplette analysen kan lastes ned ved å følge lenken oppe til høyre.

Innholdet skal presenteres og diskuteres på Kulturdepartementets seminar Kampen for tilværelsen på Filmens hus 21. mars. Kulturminister Linda Hofstad Helleland kommer til å være til stede.
Les hele programmet og meld deg på her.

 

 

Kontakt NFI

Live Nermoen
 • Live Nermoen
 • Seksjonsleder Innsikt
 • Telefon: +47 22 47 46 35
 • Mobil: +47 412 25 076
 • E-post: live.nermoen@nfi.no
 • Jakob Berg
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Telefon: +47 22 47 45 91
 • Mobil: +47 971 977 66
 • E-post: jakob.berg@nfi.no