Seminar om hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden

Publisert: 28.02.2017 | Sist endret: 22.03.2017

Kulturministeren inviterer til seminaret Kampen for tilværelsen - om medfinansiering på filmfeltet. Arrangementet strømmes direkte.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Hvordan skal vi finansiere norsk audiovisuelt innhold i framtiden? Hvordan kan vi sørge for at norsk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig for publikum også i de nye tjenestene? Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også bidrar til finansiering av ny norsk innholdsproduksjon? Hva gjør andre land i Europa? Hva kan vi lære av hverandre? Hvilke muligheter ligger i AMT-direktivet?

Dette er blant de store spørsmålene vi vil diskutere videre når kulturminister Linda Hofstad Helleland arrangerer et filmpolitisk seminar
 på Filmens hus i Oslo tirsdag 21. mars 2017 kl. 12.00 – 14.00. Seminaret strømmes direkte.

Emneknagg for for seminaret er #norskinnhold

Foreløpig program for seminaret

11.30  Registrering og kaffe

12.00  Velkommen
Ved Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt

12.05  Innledning
Ved kulturminister Linda Hofstad Helleland

12.15  VOD, platforms and OTT: which promotion obligations for European works?
Statusrapport fra Europa ved Maja Cappello, Head of Department for Legal Information ved European Audiovisual Observatory

12.45  Analyse av mulighetsrommet i AMT-direktivet - Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?
Norsk filminstitutt har på oppdrag fra Kulturdepartementet analysert Norges handlingsrom innenfor gjeldende og fremtidig AMT-direktiv. Presentasjon ved Stine Helgeland, avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt.

13.05  Paneldiskusjon om medfinansiering og tilgjengeliggjøring
HBO Nordic v/Hanne Palmquist 
Get v/Torbjørn Aamodt
Virke Produsentforeningen v/Torbjørn Urfjell
Euforia Film v/Vibeke Skistad
Storm Films v/Frederick Howard
Nordisk Panorama/STRANGER v/ Cecilie Stranger-Thorsen

Moderator: Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt

13.55  Oppsummering
  Ved statssekretær Bård Folke Fredriksen, Kulturdepartementet

14.00  Avslutning

Påmelding

Seminaret er åpent for alle. Påmeldingen er nå avsluttet, seminaret er fulltegnet. Men seminaret kommer til å bli strømmet direkte. Lenke til strømmingen kommer på denne nettsiden tirsdag 21. mars.

Velkommen!

Kontakt NFI

Live Nermoen
  • Live Nermoen
  • Seksjonsleder Innsikt
  • Telefon: +47 22 47 46 35
  • Mobil: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen@nfi.no
  • Jakob Berg
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 22 47 45 91
  • Mobil: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no