Statistikk, analyse og rapportering

Publisert: 08.06.2010 | Sist endret: 24.05.2017

Her finn du statistikk og informasjon om norsk filmproduksjon og arbeidet til Norsk filminstitutt. Bruk menyen på høgre side til å navigere deg fram til dei opplysningane du søkjer.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Periodiske rapportar

  • Årsrapportar er NFI sine årlege rekneskap til Kulturdepartementet over verksemda og resultata som NFI har forvaltingsansvaret for på filmsektoren. Rapportane inneheld både statistikk og analyser av norsk film i det aktuelle året. Årleg.
  • Facts & Figures presenterer sentral statistikk om norsk film- og kinoverksemd. Vert utarbeidd i samarbeid med Film & Kino. Årleg; engelsk tekst.
  • Eksportundersøkingar følgjer utviklinga i salet av norske filmar til utlandet og analyserer resultata.  Årleg.

Enkeltståande rapportar

Tilskudd fra Norsk filminstitutt

For oversikt over tilskudd gitt fra Norsk filminstitutt i perioden 2008-2010, kontakt Live Nermoen
Tildelinger utover dette finner du under Bransje og tilskudd/ Tildelinger. For utviklingstilskudd, se høyre marg på denne siden.

Filmprofildatabasen

NFI har, saman med CAPA og TNS Gallup, sidan hausten 2012 samla inn demografidata på det norske kinopublikummet. Informasjonen gjev innsikt i  vanar, og gjer det mogleg å sjå på den enkelte film i forhold til målsetting. Dette kan bidrege til at nye filmar treff sitt optimale publikum.   Filmprofilane finn du her

Relevante lenkjer og ressursar

Her finn du lenkjer til ei rekkje heimesider med filmstatistikk og andre nøkkelopplysingar om film på nett.

Kontakt NFI

Live Nermoen
  • Live Nermoen
  • Seksjonsleder Innsikt
  • Telefon: +47 22 47 46 35
  • Mobil: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen@nfi.no