Statistikk, analyse og rapportering

Publisert: 08.06.2010 | Sist endret: 10.04.2015

Her finn du statistikk og informasjon om norsk filmproduksjon og arbeidet til Norsk filminstitutt. Bruk menyen på høgre side til å navigere deg fram til dei opplysningane du søkjer.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Periodiske rapportar

 • Årsrapportar er NFI sine årlege rekneskap til Kulturdepartementet over verksemda og resultata som NFI har forvaltingsansvaret for på filmsektoren. Rapportane inneheld både statistikk og analyser av norsk film i det aktuelle året. Årleg.
 • Kvartalsrapportar er styringsverktøy i NFI og gir opplysingar, først og fremst statistikk, om utviklinga på dei filmpolitiske måla som NFI skal sette ut i livet. Kvartalsvis.
 • Facts & Figures presenterer sentral statistikk om norsk film- og kinoverksemd. Vert utarbeidd i samarbeid med Film & Kino. Årleg; engelsk tekst.
 • Eksportundersøkingar følgjer utviklinga i salet av norske filmar til utlandet og analyserer resultata.  Årleg.
 • Nøkkeltal for norske filmar 1994 – d.d. presenterer de mest sentrale taloppgåvene knytte til produksjon og framvising av kvar enkelt norske film frå og med 1994.  Vert oppdatert årleg; norsk og engelsk tekst.

Enkeltståande rapportar

 • Likestilling på filmområdet (2011) . NFI si vurdering av tiltak for å betre kjønnsbalansen på filmområdet.  Skisserer ulike alternativ til korleis kjønnskvotering kan verte innførd i bransjen i større grad enn i dag.

Filmprofildatabasen

NFI har, saman med CAPA og TNS Gallup, sidan hausten 2012 samla inn demografidata på det norske kinopublikummet. Informasjonen gjev innsikt i  vanar, og gjer det mogleg å sjå på den enkelte film i forhold til målsetting. Dette kan bidrege til at nye filmar treff sitt optimale publikum.   Filmprofilane finn du her

Relevante lenkjer og ressursar

Her finn du lenkjer til ei rekkje heimesider med filmstatistikk og andre nøkkelopplysingar om film på nett.

Kontakt NFI

Live Nermoen
 • Live Nermoen
 • Seniorrådgiver, statistikk og analyse
 • Telefon: +47 22 47 46 35
 • Mobil: +47 412 25 076
 • E-post: live.nermoen@nfi.no
 • Sigbjørn Sandberg
 • Seniorrådgiver, statisikk og analyse
 • Telefon: +47 22 47 88 68
 • Mobil: +47 944 36 696
 • E-post: sigbjorn.sandberg@nfi.no