Statistikk, analyse og rapportering

Publisert: 08.06.2010 | Sist endret: 13.08.2014

Her finn du statistikk og informasjon om norsk filmproduksjon og arbeidet til Norsk filminstitutt. Bruk menyen på høgre side til å navigere deg fram til dei opplysningane du søkjer.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Periodiske rapportar

 • Årsrapportar er NFI sine årlege rekneskap til Kulturdepartementet over verksemda og resultata som NFI har forvaltingsansvaret for på filmsektoren. Rapportane inneheld både statistikk og analyser av norsk film i det aktuelle året. Årleg.
 • Kvartalsrapportar er styringsverktøy i NFI og gir opplysingar, først og fremst statistikk, om utviklinga på dei filmpolitiske måla som NFI skal sette ut i livet. Kvartalsvis.
 • Facts & Figures presenterer sentral statistikk om norsk film- og kinoverksemd. Vert utarbeidd i samarbeid med Film & Kino. Årleg; engelsk tekst.
 • Eksportundersøkingar følgjer utviklinga i salet av norske filmar til utlandet og analyserer resultata.  Årleg.
 • Nøkkeltal for norske filmar 1994 – d.d. presenterer de mest sentrale taloppgåvene knytte til produksjon og framvising av kvar enkelt norske film frå og med 1994.  Vert oppdatert årleg; norsk og engelsk tekst.

Enkeltståande rapportar

 • Likestilling på filmområdet (2011) . NFI si vurdering av tiltak for å betre kjønnsbalansen på filmområdet.  Skisserer ulike alternativ til korleis kjønnskvotering kan verte innførd i bransjen i større grad enn i dag.

Relevante lenkjer og ressursar

Her finn du lenkjer til ei rekkje heimesider med filmstatistikk og andre nøkkelopplysingar om film på nett.

Kontakt NFI

Live Nermoen
 • Live Nermoen
 • Seniorrådgiver, statistikk og analyse
 • Telefon: +47 22 47 46 35
 • Mobil: +47 412 25 076
 • E-post: live.nermoen@nfi.no
 • Sigbjørn Sandberg
 • Seniorrådgiver, statisikk og analyse
 • Telefon: +47 22 47 88 68
 • Mobil: +47 944 36 696
 • E-post: sigbjorn.sandberg@nfi.no