Tilgjengelighet av norske kinofilmer i VOD-tjenester i 2016

Publisert: 30.09.2016 | Sist endret: 30.09.2016

VOD-tjenestene har for alvor inntatt markedet for film og tv-drama, og er de foretrukne plattformene for et økende antall forbrukere. Norsk filminstitutt har kartlagt tilgjengeligheten på VOD for norske kinofilmer som hadde premierer i perioden 2011-2015. Kartleggingen ser på tilgjengeligheten i perioden juni/juli 2016.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Undersøkelsen er en oppfølging av kartleggingen som ble gjort i 2015, som tok utgangspunkt i de norske kinofilmene med premiere i perioden 2010 til 2014, og kan leses som et supplement til denne.

Norsk films markedsandel på VOD-plattformer avgjøres av flere forhold. Først og fremst må filmene være av en slik kvalitet at de fremstår som attraktive for publikum i konkurranse med internasjonale produksjoner. Det er imidlertid noen ytre rammer som kan være avgjørende for norsk films markedsandel på disse plattformene, herunder tilgjengelighet og synlighet.

God tilgjengelighet på TVOD, langt lavere på SVOD

Alt i alt viser undersøkelsen at tilgjengeligheten til nyere norske kinofilmer er relativt god på VOD-plattformene i det norske markedet. 87 prosent av alle norske kinofilmer med premiere i perioden 2011 til 2015 er tilgjengelig som enten digital leiefilm (TVOD) eller i abonnementsbaserte strømmetjenester (SVOD). Det er imidlertid som digital leiefilm tilgjengeligheten er best, mens den er langt lavere i de abonnementsbaserte strømmetjenestene. Mens 85 prosent av filmene er tilgjengelige som digital leiefilm, er kun 18 prosent av filmene er tilgjengelige som SVOD.

Tilgjengeligheten til nyere norsk film er i 2016 langt på vei på linje med tilgjengeligheten i 2015, med to unntak. Når det gjelder SVOD-tjenestene er tilgjengeligheten til norsk film lavere i 2016 enn i 2015. Mens 25 prosent av filmene i 2015-kartleggingen var tilgjengelig på SVOD-tjenester, gjaldt dette 18 prosent av filmene i 2016-kartleggingen. Mer positivt er det at tilgjengeligheten til norske filmer også var lavere på Popcorn Time. Mens 15 prosent av filmene var tilgjengelig i 2015, gjaldt dette sju prosent i 2016. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er uttrykk for en trend eller om det er et utslag av tilfeldig variasjon.

VOD-veien videre

Det kan fremdeles gjøres mye for å bedre synligheten til norsk og europeisk audiovisuelt innhold i VOD-tjenestene i det norske markedet, blant annet gjennom bedre merking av filmenes opphavsland og egne seksjoner for norsk og europeisk innhold. Den pågående revideringen av AMT-direktivet – og den videre implementering i norsk lov – kan resultere i et bedre virkemiddelapparat for å øke norsk og europeisk innholds tilgjengelighet og synlighet i programkatalogene til VOD-tjenestene.

Du kan laste ned hele undersøkelsen i boksen oppe til høyre i artikkelen.

Kontakt NFI

Live Nermoen
  • Live Nermoen
  • Seksjonsleder Innsikt
  • Telefon: +47 22 47 46 35
  • Mobil: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen@nfi.no