Anbudskonkurranse for anskaffelse av nye nettsider

Publisert: 08.03.2016 | Sist endret: 08.03.2016

I forbindelse med innføring av ny filmpolitikk, har NFI fått tildelt mer ansvar og flere arbeidsoppgaver som skal utføres. Det er behov for å effektivisere arbeidsoppgaver og rutiner, og i den sammenheng er det behov for å utvikle et nytt nettsted for nfi.no.

Kontakt NFI

  • Ragnhild H.R. Paalsrud
  • Seniorrådgiver - informasjon/web
  • Telefon: +47 22 47 45 38
  • Mobil: +47 916 38 397
  • E-post: ragnhild.paalsrud@nfi.no