Høring

Høring – ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Norsk filminstitutt sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Hensikten med forslaget er å gjøre forskriftene enklere, mer fleksible og mer plattformnøytrale.

Høring – ny forskrift om tilskudd til filmformidling

Norsk filminstitutt sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tilskudd til filmformidling. Hensikten med forslaget er å legge opp til en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk.