Lønnsmedarbeider

Vi trenger en ny medarbeider i økonomiseksjonen
Vil du jobbe med lønn og økonomi i Norsk filminstitutt?