Norsk filminstitutts logo

Publisert: 02.09.2010 | Sist endret: 17.09.2015

Her finn du dei tilgjengelege variantane av logoen til Norsk filminstitutt. Logoen skal nyttast i tråd med retningslinjene skildra under. For bruk i rulletekst sjå eiga skildring.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Norsk filminstitutts logo byggjer på to hovudelement

  1. Hovudnamnetrekk for NORSK FILMINSTITUTT og namnetrekk til webadresse, NFI.no .
  2. Formene er laga med proposjonar frå filmformata 16:9 (hovudform) og 2,39:1 (Webadresse).

Logoen finst i 2 hovudvariantar

  • Fullfarge (CMYK/4-farge og PMS). Desse variantane skal helst nyttast.
  • Svart/kvitt til trykte medium med berre svart som fargebruk.

Logovariantane finst til norsk og engelsk bruk. Norsk logoversjon skal nyttast i Noreg.
Storleiken til logoen må ikkje brukast under 50 prosent av originalfila i trykksaker.

Ved bruk i trykksaker skal eps-filene nyttast.
Bruk av logo skal godkjennast av Norsk filminstitutt, sjå kontaktinformasjon i høgre marg.

Logo til bruk i rulletekst
Kreditering og logo for bruk i rulletekst finst på ei eiga side, klikk her for mer informasjon.

Kontakt NFI

  • Vibeke Rydland
  • Markeds- og redaksjonssjef
  • Telefon: +47 22 47 46 88
  • Mobil: +47 916 92 104
  • E-post: vibeke.rydland@nfi.no