Jan Vardøens kritikk av NFI

Torsdag 18. august 2016 publiserte Rushprint en kronikk av Jan Vardøen, som kritiserte flere aspekter ved NFI som forvaltningsorgan. Her finner du en oversikt over alle innleggene i debatten.

NFI har ikke kuttet i midler til tv-drama

Det har vært mye skriverier om at NFI skal ha kuttet i støtten til produksjon av tv-drama og at vi ønsker en nedprioritering av området. Det er ikke riktig, og det eksisterer misforståelser det er behov for å rydde opp i, skriver Sveinung Golimo i dette tilsvaret.

Hva er kulturtesten?

NFIs tidligere direktør Nina Refseth forteller i dette innlegget om bakgrunnen for den såkalte kulturtesten, og hvordan den brukes.

Aftenposten 23. februar: Tilsvar til Ingunn Økland

I dette innlegget svarer NFI-direktør Nina Refseth og avdelingsdirektør Julie Ova på Ingunn Øklands kommentar ”For mye penger til film?”.

Rushprint 14. august: Behov for ein næringspolitikk på filmområdet

Det er eit behov for ei tydelegare satsing på film som næring i Noreg, men NFI er ikkje det næringspolitiske verkemiddelet han skulle ønske at det var, skriver Nina Refseth som svar til Knud Bjørne-Larsen i dette debattinnlegget.

Rushprint 14.mars: Dreper profesjonaliteten filmkunsten?

I dette innlegget som sto på trykk på Rushrint.no 14.mars svarer spillefilmkonsulent Thomas Robasahm på Mariken Halles kritikk av Norsk filminstitutts tilskuddspraksis.