Kortfilmfestivalen
Kortfilmfestivalen i Grimstad fra tidligere år

Nytt festivalutvalg på plass

Publisert: 18.11.2016 | Sist endret: 18.11.2016

Med ny forskrift verksettes nå Regjeringens plan om en helhetlig filmpolitikk. Fristen for å søke tilskudd til filmfestivaler, som gir de største enkelttilskuddene, gikk ut denne uken, og vi har satt ned et utvalg på fire personer som skal vurdere søknader som styrker filmtilbudet for publikum over hele landet.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Som statens forvaltningsorgan på filmfeltet og ansvarlig for implementering og gjennomføring av en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk forvalter NFI fra 2016, ulike tilskuddsordninger til formidlingsfeltet, deriblant tilskudd til filmfestivaler, distribusjon av film på kino og video, tilskudd til regionale cinematek og filmkubbvirksomhet samt kompetansehevende tiltak for bransjen.

Vi mottar ca. 500 søknader per år, fordelt på ti ordninger, der filmfestivaler utgjør de største enkeltaktørene og mottar de største enkelttilskuddene.

Gode møter mellom film og publikum

-  Det er bred politisk enighet om at filmfestivaler, cinematek og filmklubbvirksomhet utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge. Filmfestivaler skaper gode møter mellom film og publikum og på denne måten har publikum en unik mulighet til å se film fra hele verden, i alle sjangre og formater, fra Barnefilmfestivalen i Kristiansand i sør til Nordkapp filmfestival i nord, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i Norsk filminstitutt.

For å behandle søknadene fra festivalene oppnevnes et utvalg med bred filmfaglig kompetanse, for tre år av gangen.

-  De mange gode filmfestivalene rundt i Norge viser den store interessen som finnes for film og filmkultur. Tilskuddene vil derfor være et bidrag både til publikumstilbud og til videre utvikling av filmkulturen, sier Nina Refseth, leder av det nye festivalutvalget.

Her er det nye festivalutvalget (2017-2019)

Nina Refseth (utvalgsleder)
Tidligere direktør for Norsk filminstitutt og konserndirektør i A-media. Kom til filmbransjen fra jobben som forlagsdirektør og daglig leder i Det Norske Samlaget. Refseth er utdannet cand.philol. med hovedfag i idéhistorie. Hun har hatt en rekke verv innen kultur og media, og er i dag blant annet styreleder for Det norske teatret og Filminvest3.

Mona Steffensen
Mona Steffensen har arbeidet i filmbransjen over 15 år, hvor av de siste elleve som daglig leder og produsent i Original Film. Hun har i årenes løp produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer (blant annet Levis Hest, Varde, There’s Always Next Season, Pil og Bue, Eagle Boy), og debuterer snart som spillefilmprodusent med Oskars Amerika. Steffensen var også produsent for tv-serien Hjerterått for NRK Super.

Yngve Sæther
Yngve Sæther er produsent i Motlys og har blant annet produsert spillefilmene Mannen som elsket Yngve, Oslo 31. august, Kompani Orheim, Som du ser meg og Kvinner i for store herreskjorter. Han har tidligere vært leder for Cinemateket i Trondheim, styreleder for Arthaus og jobbet i fem år hos NFI som programansvarlig for Cinemateket. Han produserer nå TV-serien Hjemmebane sammen med NRK.

Tine Fischer
Grunnlegger og direktør for den internasjonale dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, og har tidligere jobbet fem år i Dansk filminstitutt. Hun har også erfaring med kuratering knyttet til visning av kunstfilm. I 2009 gjennomførte Fischer The European Producers Programme EAVE, og er i dag eier av selskapet Fischer Film Production, der hun virker som produsent på både nasjonale og europeiske produksjoner.

Monica Larsson (varamedlem)
Larsson har jobbet med festivaler på alle nivåer siden 1992. For tiden er hun prosjektleder for Rikskonsertenes/Kulturtankens internasjonale utviklingsprosjekter og har jobbet som seniorrådgiver i Kulturmeglerne i 4,5 år. Hun er styreleder i by:Larm, Nordens største musikkbransjefestival og styremedlem i Øyafestivalen og Sentralen. Hun var daglig leder i Norsk Rockforbund, konsertarrangørenes interesseorganisasjon, fra 2004-2009 og utvalgsleder i Norsk Kulturråd 2009-2011 (arrangør- og musikerstøtten).

Kontakt NFI

  • Julie Ova
  • Avdelingsdirektør
  • Telefon: +47 22 47 45 25
  • Mobil: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no
Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no