Fjellfilmfestivalen
Fjellfilmfestivalen - foto: Marte Stensland Jørgensen

Tilskudd til 25 filmfestivaler

Publisert: 10.01.2017 | Sist endret: 10.01.2017

Norsk filminstitutt (NFI) har tirsdag 10. januar gjort vedtak om tilskudd til 25 norske filmfestivaler på til sammen 17.630.000 (16.330.000 kroner i driftstilskudd og 1.300.000 kroner i prosjekttilskudd). Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til den nye forskriften om filmformidling som trådte i kraft 12. oktober 2016.

-  Det hersker bred politisk enighet om at filmfestivaler utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge. Ved å øke rammene for festivalvirksomhet, styrker vi de norske filmfestivalene og bidrar til gode møteplasser mellom film og publikum, sier direktør Sindre Guldvog ved NFI.

Kvalitativ utvikling og geografisk spredning

For å behandle søknadene fra festivalene har NFI oppnevnt et utvalg med bred filmfaglig kompetanse, for tre år av gangen. Festivalutvalget har vurdert søknader som viser at det er et blomstrende festivalliv i Norge, med store variasjoner.

-  Med de eksisterende rammene må vi prioritere, og vi har lagt til grunn at vi både ønsker en kvalitativ utvikling av festivalene, og å sikre geografisk spredning av filmkulturen, skriver festivalutvalgets leder, Nina Refseth, i sin innstilling.

I innstillingen står det videre at utvalget har ønsket å premiere festivalenes kunstneriske ambisjoner, og evne til å tiltrekke seg et betalende publikum.

-  I tillegg har vi gjort justeringer mellom enkelte av festivalene, slik at sammenlignbare festivaler vil få økonomiske tilskudd på tilsvarende nivå. Utvalget har ønsket å gi de største festivalene mer åpne rammer, så de selv kan prioritere ulike tiltak innenfor rammene, skriver Refseth.

25 filmfestivaler er tildelt tilskudd i denne vedtaksrunden:

 • Amandusfestivalen er tildelt totalt 1.000.000 kroner i driftstilskudd
 • Arabiske filmdager (FFS) er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Arctic Moving Image & Film Festival er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Barnefilmfestivalen i Kristiansand er tildelt totalt 1.250.000 i driftstilskudd
 • Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) er tildelt totalt 1.600.000 kroner i driftstilskudd
 • Bollywood filmfestival er tildelt totalt 300.000 kroner i driftstilskudd
 • Den norske dokumentarfilmfestivalen er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Den norske filmfestivalen (DNF) er tildelt totalt 2.600.000 kroner, hvorav 1.700.000 kroner i driftstilskudd og 900.000 kroner i prosjekttilskudd for Amanda
 • Film fra Sør (FFS) er tildelt totalt 1.350.000 kroner i driftstilskudd
 • Fjellfilmfestivalen er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Fredrikstad Animation Festival er tildelt totalt 600.000 kroner i driftstilskudd
 • Human Rights Human Wrongs er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Kortfilmfestivalen i Grimstad er tildelt totalt 2.965.000 kroner i driftstilskudd, etter øremerking i statsbudsjettet
 • Kosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival er tildelt totalt 1.600.000 kroner, hvorav 1.200.000 kroner i driftstilskudd og 400.000 kroner i prosjekttilskudd for Kanonprisen.
 • Laterna Magica er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Minimalen kortfilmfestival er tildelt totalt 150.000 kroner i driftstilskudd
 • Movies on War (MOW) er tildelt totalt 150.000 kroner i driftstilskudd
 • Nordic Docs - Laterna Magica er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF) er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Nordkapp filmfestival er tildelt totalt 565.000 kroner i driftstilskudd
 • Oslo Pix er tildelt totalt 600.000 kroner i driftstilskudd
 • Oslo Fusion/Skeive Filmer er tildelt totalt 250.000 kroner i driftstilskudd
 • Ramaskrik er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) er tildelt totalt 1.600.000 kroner i driftstilskudd
 • Verdens beste - Tromsø barnefilmfestival er tildelt totalt 150.000 kroner i driftstilskudd

Les mer om festivaltildelingene

Kontakt NFI

 • Julie Ova
 • Avdelingsdirektør
 • Telefon: +47 22 47 45 25
 • Mobil: +47 924 69 955
 • E-post: julie.ova@nfi.no
Nina Cecilie Bull
 • Nina Cecilie Bull
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Telefon: +47 22 47 45 42
 • Mobil: +47 920 36 366
 • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no