Internasjonalt samarbeid

Publisert: 29.11.2010 | Sist endret: 23.02.2015

Norsk filminstitutt (NFI) deltar i en rekke ulike former for internasjonalt samarbeid, både gjennom overnasjonale tilskuddssystem og internasjonale fora for forskning og formidling.