Norsk filminstitutt

NFI arrangerer seminaret  som en del av instituttets handlingsplan for en bedre kjønnsbalanse, og formålet er: Tydelig kommunikasjon, åpenhet, inspirasjon til handling og å få til faktisk endring. Gjennom seminaret vil vi belyse ulike perspektiver ved kjønnsubalansen i norsk film: Hvilke historier er det som presenteres for oss? Hva gjør disse fortellingen med oss som enkeltindivider og samfunn? Og hvilke virkemidler bør tas i bruk for å oppnå likestilling blant de som skaper film?

letstalkaboutsex med emneknagg.jpg

Seminaret skjer på Filmens hus, Tancred, 22. november kl. 10.00 – 16.30

Meld deg på her

Programleder: Tonje Skar Reiersen


PROGRAM:

Registering og kaffe fra kl. 09.30

Kl. 10:00 Velkommen ved Norsk filminstitutts direktør Sindre Guldvog


Språkets makt

Kl. 10.15: Hvordan snakke om kvinner og menn
Det ligger mye makt i språket. Hvorfor heter det for eksempel «karrierekvinne», men ikke «karrieremann»? Hvorfor skriver mediene om «familiefedre», men aldri om «familiemødre»? Forfatter og spaltist Marta Breen har skrevet flere bøker om kjønnsroller, feminisme og kvinner i norsk samfunnsliv. Hun forteller om kjønn, diskriminering og språkbruk i medier og kulturliv.

Appell ved Espen Klouman Høiner


Hva formidles?

Kl. 10:50: Hvordan fremstilles kvinner og menn i norsk film?
En kritisk, analytisk tilnærming ved Karsten Meinich/Montages.

Kl. 11:20: Heimebane
I dramaserien «Heimebane» møter vi karakteren Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som får jobb som første kvinnelige fotballtrener på toppnivå for menn. Serieskaper og forfatter Johan Fasting og produsent Vilje Kathrine Hagen forteller om prosjektet i et kjønnsperspektiv.


Appell ved Ellen Ugelstad

Kl.11.55: Lunsj

Hva kan vi lære av andre?

Kl. 12:45: Hva kan vi lære av TENK?
Tech-Nettverket for kvinner (TENK) er et nettverk med mål om inspirere flere kvinner til å oppsøke utdannelse og jobber innenfor teknologi. Styremedlem, Marte Løge, forteller om hvordan TENK jobber.

Appell ved Khalid Maimouni

Kl. 13:10: Hva kan vi lære av British Film Institute?  
British Film Institute (BFI) har nylig lansert sin nye strategi som slår fast at mangfold skal være et styrende prinsipp ved fordelingen av tilskudd og i BFIs eget arbeid. Stephen Mcconnachie, Head of Data for Collections and Information, kommer for å snakke om strategien og hvordan de jobber med disse problemstillingene i praksis.

Appell ved Ingvil Giske


Kl. 13:50: Pause

Kl. 14:10: Hva kan vi lære av Svenska Filminstitutet?
Anna Serner, CEO ved Svenska Filminstitutet (SFI), har markert seg sterkt både i Sverige og internasjonalt med en tydelig strategi og konkrete tiltak for en likestilt filmbransje. Hva mener hun skal til for at vi skal oppnå en bedre kjønnsbalanse på filmfeltet?

Hva kan vi gjøre nå?


Kl. 14:45: Utfordringer og muligheter – hva kan Norsk filminstitutt gjøre?
Spillefilm- og dramaseriekonsulent Silje Riise Næss og avdelingsdirektør Utvikling og produksjon Sveinung Golimo i NFI forteller om utfordringer og muligheter i arbeidet med en bedre kjønnsbalanse i norsk film.

Appell ved Nina Barbosa Blad


Kl. 15:20: «It takes a village» – hva kan vi gjøre for å oppnå en bedre kjønnsbalanse?
Paneldebatt med Anna Serner (CEO SFI), Sveinung Golimo (avdelingsdirektør NFI), Synnøve Hørsdal (produsent Maipo), Yngve Sæther (produsent Motlys), Frederick Howard (produsent Storm Films) og Sara Johnsen (regissør).
Moderator er Elisabeth Sjaastad (regissør og prosjektleder i Norske Filmregissører).
Det åpnes for spørsmål fra salen.

Kl. 16:25: Oppsummering ved programleder Tonje Skar Reiersen


Slutt: 16:30